1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Kostnadseffektiva tekniker för lågenergibyggnation
fasaden på en byggnad av glas

Kostnadseffektiva tekniker för lågenergibyggnation

Malmö stad har drivit EU-projektet Buildsmart i samarbete med IVL, WSP, Skanska och Roth Fastigheter, samt med aktörer i Spanien och Irland. Syftet är att visa upp och sprida kostnadseffektiva tekniker och metoder för lågenergibyggnation utifrån olika europeiska förutsättningar.

Byggsektorn står för 40 procent av den totala energianvändningen vilket motsvarar 36 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. Att förbättra energiprestandan i europeiska byggnader är en nyckelfaktor för att nå EU:s klimatmål om att minska utsläppen av växthusgaser och energianvändning med 20 procent till år 2020.

De parter som varit involverade i Buildsmart är Skanska med projekten Malmö Live, där hotellbyggnad och bostadshus ingår, samt kontorsprojektet Klipporna i Hyllie. Det är inte bara tekniken i sig som är i fokus i projektet, utan även hur tekniken och byggnaderna används studeras. De som bor och använder byggnaderna utbildas i hur byggnaderna fungerar innan de flyttar in, och kan därefter kontinuerligt se energianvändningen och hur den förändras baserat på det egna beteendet.

Under planeringsfasen studerades förutsättningar för att bygga energieffektivt med innovativ teknik. Projektet befinner sig nu i byggfasen, där fokus ligger på att dokumentera och utvärdera hur tekniken kan implementeras. Buildsmart finansieras genom EU:s sjunde ramprogram och pågår till och med 2016. Se webbplats nedan för mer information om projektet.

Projektfakta

  • Buildsmart
  • Budget: 5 MEUR
  • Finansiär: EU:s sjunde ramprogram
  • Period: 2011 - 2016