1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Pantsystem för take away-förpackningar testas
  6. Information till kunder om muggar, lådor och retursystemet
Mat i en matlåda

Information till kunder om muggar, lådor och retursystemet

För första gången ska ett restursystem för take away-förpackningar testas i Sverige. Matlådor och kaffemuggar ska kunna lämnas in där de tidigare har inhandlats för att sedan diskas och återanvändas igen. Det ska spara både resurser och minska nedskräpningen.

1. Varför har ni valt lådor och muggar i plast?

Lådorna och muggarna som vi har i projektet är i plast eftersom det är det bästa alternativet utifrån användnings- och miljöperspektivet. De kan användas många år och diskas minst 1000 gånger. De är helt återvinningsbara när de har tjänat sin livstid. Lådorna och muggarna är själva inte tillverkade i återvunnen plast eftersom återvunnen plast inte är livsmedelsgodkänd. Samma varor i glas är tunga och svåra att stapla, lådor metall är dyra och går inte att använda i mikrovångsugna. Ytterligare ett alternativ är muggar eller lådor i kompositmaterial (ofta med lite inblandning av trä i plast) men det är ett material som inte är återvinningsbart om man inte har ett special system för återvinning.

De flesta av matlådorna är tillverkade i Sverige på en fabrik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har stort fokus på hållbarhet och energibesparing de uppfyller REACH direktiven och alla EU direktiv om plast.

Muggarna är tillverkade i Tyskland i en fabrik som är miljöcertifierad och arbetar med en välutvecklad och energisnål process.

2. Hur miljövänligt flergångsalternativ jämfört med engångsartiklar?

Engångsartiklar kastas efter endast en användning och ofta går de inte till återvinning utan till förbränning. Räknat över ett års användning med en kaffekonsumtion på 3 gånger i veckan har en engångsmugg (pappmugg med fossilbaserad polyeten på insidan) tre gånger högre klimatpåverkan än en termosmugg i rostfritt stål och sex gånger högre än en mugg gjord i bambumaterial.

Motsvarande resonemang gäller också för lådor. Resultaten påverkas så klart av vilken typ av engångsartikel man jämför med vilken typ av flergångsalternativ.

Den största delen av engångs artiklarnas klimatpåverkan kommer från tillverkning av råmaterial, avfallshantering och till viss del transporter.

3. Hur ofta ska de användas innan man får positiva miljöeffekter?

Det är förstås viktigt att flergångsalternativ verkligen används flera gånger. För exemplet ovan behöver bambumuggen användas ca 15 gånger och termosmuggen ca 45 gånger för att det ska löna sig klimatmässigt, jämfört med motsvarande antal kaffe i engångsmuggar. Om man dricker on the go-kaffe tre gånger i veckan innebär det att bambumuggen behöver användas i 5 veckor och termosmuggen i 15 veckor.

Sett till hela livscykeln så krävs det mer energi och material att tillverka flergångsalternativen än att tillverka engångsartiklarna. Men eftersom flergångsalternativen håller längre så tjänar man in den förbrukningen.

Diskning av flergångsalternativen har en påverkan, liksom om man transporterar dem långt.

4. Återvinns de olika plastmaterialen när artiklarna lämnats in?

Ja, när artiklarna är uttjänta kan de återvinnas till hundra procent.

5. Hur ska jag diska muggen/matlådan så miljövänligt som möjligt? Till exempel med varm vatten och diskmedel?

I vårt projekt kommer restaurangerna och caféerna att diska. Du behöver bara se till att lådan är tillräckligt fräsch för att ta med den tillbaka.

Diskningen ger en miljöpåverkan, att endast skölja ur med kallt vatten när det går minskar miljöpåverkan ytterligare.

6. Kan matlådan/muggen användas i mikron, ugnen eller frysen?

Muggarna/lådorna kan mikras och frysas. De är inte ugnsbeständiga.

7. Hur använder ni min data i projektet, eller utanför (på sikt)?

All data är aggregerad och ingen personlig information samlas.

8. Var kan jag hitta mer miljöinformation om produkterna?

Mer om muggarna och det digitala systemet för hämtning och återlämning hittar du på https://loop-it.se/och om lådorna på https://www.nordiskaplast.se/sv/. Mer om miljöberäkningar finns tex i en rapport från IVL av Johannesson med flera.fl., 2019.

Läs mer om projektet "Retursystem för take away-förpackningar testas"