Konsekvensbeskrivning för framtida slamhantering och fosforåtervinning - Livscykelanalys och ekonomiska beräkningar av två utvalda teknikkedjor för fosforåtervinning

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Mikael Malmaeus, Catharina Grundestam, Kristin Johansson, Magnus Rahmberg, Anna Mellin

Year: 2020

Report number: C541

Authors: Catharina Grundestam, Kristin Johansson, Anna Mellin, Mikael Malmaeus, Magnus Rahmberg

Download publication