Att tänka på vid genomförande av tester för växtnäringsåtervinning från avloppsströmmar

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Andriy Malovanyy, Sofia_Lovisa Andersson, Anders Björk, Catharina Grundestam, Jesper Karlsson, Christian Baresel

Year: 2020

Report number: C497

Authors: Sofia_Lovisa Andersson, Catharina Grundestam, Jesper Karlsson, Christian Baresel, Andriy Malovanyy, Anders Björk

Download publication