Återvinning av växtnäringsämnen ur avloppsvatten – hur gör vi hållbarhetsbedömningar på bästa sätt?

This report is only available in Swedish. Englis abstract is available in the report.

Coworkers: Christian Junestedt

Year: 2020

Report number: C498

Authors: Christian Junestedt, Serina Ahlgren, Marcus Ahlström, Emma Lundin

Download publication