Framtidsscenario 2030: cirkulär upphandling i bygg- och rivningsprojekt

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Coworkers: Sven-Olof Ryding, Carina Loh Lindholm, Hanna Gerhardsson

Keywords: cirkulär, upphandling, bygg, rivning

Year: 2019

Report number: C465

Authors: Hanna Gerhardsson, Sven-Olof Ryding, Carina Loh Lindholm

Download publication