Drivkrafter för påverkan av Mälarens framtida vattenkvalitet Förstudie - föroreningar, dess källor och spridningsvägar

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Coworkers: Sofie Hellsten, Hanna André, Katarina Hansson

Keywords: Mälaren, vatten, förorening, påverkan, lagstiftning, klimat, trender

Year: 2019

Report number: C448

Authors: Katarina Hansson, Sofie Hellsten, Hanna André, Helene Ejhed

Download publication