Transportstudien 2019 - Analys av åtgärder för en hållbar transportsektor

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Martin Persson, Mats-Ola Larsson, Cecilia Hult

Keywords: mobilitet, vägtransporter, klimatpåverkan

Year: 2019

Report number: C450

Authors: Martin Persson, Cecilia Hult, Mats-Ola Larsson

Download publication