Ökad sortering av bygg- och rivningsavfall Åtgärder för kommunala avfallsanläggningar

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report

Coworkers: Alexandra Almasi, Anna Fråne, Jurate Miliute-Plepiene

Keywords: bygg-och rivningsavfall, kommunala avfallsanläggningar, materialåtervinning

Year: 2018

Report number: B2323

Authors: Alexandra Almasi, Jurate Miliute-Plepiene, Anna Fråne

Download publication