Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter Utvärdering och arbetsguide baserat på erfarenheter från IVL:s lokalanpassningar

This report is only available in Swedish. English summary is availble in the report.

Coworkers: Hanna Gerhardsson, Carina Loh Lindholm, Lena Youhanan, Åsa Stenmarck

Year: 2018.0

Report number: B2324

Authors: Carina Loh Lindholm, Hanna Gerhardsson, Lena Youhanan, Åsa Stenmarck

Download publication