Potential för ökad återanvändning – fallstudie återvinningscentraler Återanvändbara produkter och farliga ämnen i avfall

This report in only available in Swedish. English summary in available in the report

Coworkers: Filip Sandkvist, Johan Fång, Johan Hultén, Lena Youhanan

Year: 2018.0

Report number: B2316

Authors: Johan Hultén, Lena Youhanan, Filip Sandkvist, Johan Fång, Elin Belleza, Sanita Vukicevic

Download publication