Potential för ökad återanvändning – fallstudie återvinningscentraler Återanvändbara produkter och farliga ämnen i avfall

This report in only available in Swedish. English summary in available in the report

Coworkers: Johan Fång, Filip Sandkvist, Lena Youhanan, Johan Hultén, Elin Belleza

Year: 2018.0

Report number: B2316

Authors: Johan Hultén, Lena Youhanan, Filip Sandkvist, Johan Fång, Elin Belleza, Sanita Vukicevic

Download publication