10 år med miljöklassificering av läkemedel på Fass.se

Miljöklassificeringen av läkemedel på Fass.se har firat 10 år, vilket uppmärksammats genom ett dialogmöte i Stockholm den 7:e november 2016. I denna rapport redovisas diskussionerna från dagen.

Summary

Temat för mötet var att sammanfatta vad som hittills har gjorts och att diskutera hur framtiden ser ut för miljöklassificering av läkemedel. Dagen var indelad i fyra olika sessioner, som behandlade följande: bakgrunden och syftet med miljöklassificeringen av läkemedel på www.fass.se; användningen av miljöklassificering av läkemedel på Fass.se; begränsningar och möjligheter vid lagstiftning och reglering samt hur arbetet med miljöinformation för läkemededel kan förbättras och få en bredare användning.

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Lisette Graae, Emelie Westberg, Linda Örtlund

Year: 2017.0

Report number: B2274

Authors: Lisette Graae, Emelie Westberg, Linda Örtlund

Download publication