Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Summary

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Johan Strandberg

Keywords: klimatanpassning, klimatförändringar, vattennivå,

Year: 2015

Report number: C82

Authors: Philip Thörn, Johan Strandberg, Susanna Roth

Download publication