1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Mobilanpassad Svetsa Rätt för enklare användning
Person som svetsar

Mobilanpassad Svetsa Rätt för enklare användning

Webbplatsen Svetsa Rätt används i arbetsmiljöarbetet på företag som arbetar med svetsning, men även inom svetsutbildning. Den tillkom för att hjälpa svetsare till säkrare svetsning. Detta projekt ska vidareutveckla och mobilanpassa sajten för att göra informationen mer tillgänglig.

Webbplatsen Svetsa Rätt lanserades 2012 och är välbesökt. Den används både av svetsföretag och vid utbildning av svetsare. Svetsa Rätt visar med många konkreta exempel, och baserat på aktuell forskning, hur en bra arbetsmiljö bidrar till en effektiv produktion med hög kvalitet och även hur dålig arbetsmiljö kan försämra både kvalitet och produktivitet.

I detta vidareutvecklingsprojekt av webbplatsen ingår flera olika delar. Bland annat ska den utökas med information  om svetsning vid tillfälliga arbetsplatser, exempelvis byggarbetsplatser. Dessutom ska information tas fram om hur vanliga olycksfall i samband med svetsning på grund av ”förlorad kontroll av handverktyg” kan förebyggas.

Webbplatsen ska utvecklas för att bli enklare att använda, bland annat genom att den blir responsiv och kan användas i mobiltelefoner, men också genom utveckling av en SvetsaRätt-app. Via appen ska svetsare och andra ha snabb och enkel tillgång till den information som finns på webbplatsen, på ett sätt som också är möjligt att anpassa till olika grupper av användare. Utveckling av webbplatsen görs i samråd med en referensgrupp men även med lärare på svetsutbildningar och ett kunskapstest om arbetsmiljö vid svetsning ska utvecklas.

Projektets mål är att öka användningen av webbplatsen Svetsa Rätt för att den ska fungera bättre som stöd i utbildning av svetsare och för god arbetsmiljö bland annat vid tillfälliga svetsarbetsplatser

Ta del av webbplatsen Svetsa Rätt: www.svetsaratt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Projektfakta

  • Mobilanpassad Svetsa Rätt för enklare användning
  • Budget: 2,8 MSEK
  • Finansiering: AFA Försäkring
  • Period: 2017 - 2021

Prenumerera på våra nyhetsbrev