1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Strategi för att minska fallolyckorna i vården
En person som står i en hall

Strategi för att minska fallolyckorna i vården

Fallolyckor är ett stort arbetsmiljöproblem inom vården och en vanlig orsak till sjukskrivningar. Forskningen har hittills varit inriktad på hur till exempel skomaterial kan förebygga halkolyckor. Men det behövs mer kunskap om andra faktorers roll i fallolyckor och om hur olyckor kan förebyggas.

Projektet ska undersöka fallolyckor inom vården för att få mer kunskap om vad som orsakar olyckorna och ta fram en strategi för att förhindra dem. Orsaker bakom fallolyckor kan bland annat vara arbetets organisering, arbetsplatsens utformning som ojämna eller smutsiga golv och dålig belysning. Syftet är att bidra till en säkrare arbetsmiljö för vårdpersonal.

Projektet ska ge kunskap om vad som orsakar fallolyckor och hur man kan förhindra dem. Det väntas också leda till ett förslag som kan användas på arbetsplatser för att minska fallolyckor. Resultatet sprids genom tidskrifter, webbplatser, seminarier och konferenser. Projektet publicerar också den färdiga modellen.

Projektfakta

  • En interventionsstrategi för att minska fallolyckorna i vården
  • Budget 2,5 MSEK
  • Period: 2015 - 2017

Prenumerera på våra nyhetsbrev