1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Hållbart arbetsliv efter 65
Personer på ett kontor

Hållbart arbetsliv efter 65

Pensionsåldern höjs och vi förväntas arbeta allt högre upp i åldrarna. Men hur säkerställs att de anställda håller för ett längre arbetsliv? I detta forskningsprojekt ska man titta på arbetsplatser som har lyckats skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv till 65 års ålder eller längre. Detta för att kunna studera vilka strategier de har som fungerar bra och ger effekt.

En viktig del av ett hållbart arbetsliv är att skapa arbetsmiljöer, arbetsförhållanden och arbetsvillkor som gör att anställda vill och klarar att arbeta till 65 års ålder och därefter. För att uppnå detta behövs insatser på arbetsplatsnivå och på samhällsnivå.

Studien ska genomföras på tio arbetsplatser i vården, inom skola eller socialtjänst. Det är branscher där det är vanligt att anställda slutar i förtid. Här vill man hitta faktorer och strategier som gör att folk kan arbeta längre på arbetsplatserna.

Utgångspunkten i detta projekt är att söka goda exempel på arbetsplatser där man har lyckats väl med att anpassa arbetet till anställda samtidigt som det varit till nytta för företaget eller organisationen, detta då affärsnyttan kan vara en viktig drivkraft för andra arbetsplatser att göra liknande insatser.

Projektfakta

  • Hållbart arbetsliv efter 65
  • Budget - 3 329 000 kronor
  • Finansiering - AFA Försäkring
  • Period: 2016 - 2022

Prenumerera på våra nyhetsbrev