1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Arbetsmiljöarbete i kedjeföretag inom handeln
A photo taken into a shop selling clothes

Arbetsmiljöarbete i kedjeföretag inom handeln

Hur kan arbetsmiljöarbetet i kedjeföretag inom handelssektorn utvecklas och förbättras?
Det undersöker ett forskningsprojekt som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Att skapa säkra arbetsplatser och hållbara arbetsmiljöer är ett ständigt pågående arbete för företag och organisationer. Handeln sysselsätter många och är viktig för svensk ekonomi, därmed är arbetet för hälsofrämjande och säkra arbetsmiljöer i handeln något som påverkar många.

Arbetsmiljöarbetet i kedjeföretag inom handeln har sina utmaningar. Ramarna sätts ofta centralt och ska sedan tillämpas i butiker som är spridda över landet.

Målet med projektet är att undersöka hur arbetsmiljöarbetet i kedjeföretag inom handelssektorn kan utvecklas och förbättras, med särskilt fokus på utmaningarna kring att implementera ett levande systematiskt arbetsmiljöarbete i kedjeföretag.

I projektet anordnas workshoppar för branschen för att diskutera preliminära projektresultat och utbyta erfarenheter.

Projektet ska ge inspirerande exempel på hur olika typer av kedjeföretag arbetar med att få hela arbetsmiljökedjan – från central och regional nivå ner till butiksnivå – att hänga ihop och fungera effektivt.

Projektet finansieras av AFA Försäkring och drivs i samråd med Svensk Handel, Handelsanställdas förbund och Unionen.

Projektfakta

  • Projektnamn: Vad krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera i kedjeföretag inom handeln?
  • Budget: 3 650 000 SEK
  • Finansiär: AFA Försäkring
  • Samarbetspartner: Svensk Handel, Handelsanställdas förbund och Unionen
  • Period: 2019 - 2022

Prenumerera på våra nyhetsbrev