Bilar som står på en parkering

Forskning om bättre luftkvalitet i fordon

Vilka är de viktigaste källorna till luftföroreningar i fordonskupéer, hur ser luftkvaliteten för förarna ut, och framförallt, hur kan den förbättras? Det ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Volvo och Göteborgs universitet ta reda på i ett nystartat projekt.

Huvudfokus ligger på partiklar och att undersöka hur utformningen av fordonets ventilation och luftreningsutrustning påverkar luftkvaliteten i fordon, samt att utveckla robusta och effektiva verklighetsbaserade testmetoder för mätning i trafik.

I arbetet ingår parallella mätningar i och utanför fordonet under körning i varierande trafik-, luftförorenings- och vädersituationer. Man kommer att undersöka både luftkvalitet och temperaturförhållanden, vilka båda är viktiga faktorer för innemiljön i fordonet. Genom att dessa faktorer påverkar förarens psykiska och fysiska kondition spelar de i förlängningen en viktig roll även ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Projektfakta

  • Vägar till förbättrad luftkvalitet i fordon
  • Budget 12,4 MSEK
  • Samarbetspartners: Volvo och Göteborgs universitet
  • Period: 2015 - 2017