1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Minskad exponering av kvartsdamm inom byggindustrin
Personer som inspekterar marken

Minskad exponering av kvartsdamm inom byggindustrin

Inom byggverksamhet förekommer många arbetsmoment då kvartshaltigt damm bildas. Att exponeras för kvarts kan innebära flera allvarliga hälsorisker. Bland annat kan silikos, cancer och KOL, men också hjärt-kärlsjukdomar och reumatiska sjukdomar utvecklas. Byggnadsarbetare tillhör en yrkeskategori som löper stor risk att utsättas för kvarts.

Inom byggverksamhet förekommer många arbetsmoment då kvartshaltigt damm bildas. Att exponeras för kvarts kan innebära flera allvarliga hälsorisker. Bland annat kan silikos, cancer och KOL, men också hjärt-kärlsjukdomar och reumatiska sjukdomar utvecklas. Byggnadsarbetare tillhör en yrkeskategori som löper stor risk att utsättas för kvarts.

En ny föreskrift om kvarts öppnar upp för användning av så kallade referensmätningar som underlag för exponeringsbedömningar. Men en förutsättning för att kunna använda referensmätningar är att förhållandena är likvärdiga mellan arbetsplatsen som vill använda referensmätningarna och den arbetsplats där referensmätningar är gjorda. Faktorer som kvartsinnehåll i dammet, arbetsmetoder och arbetsutrustning, hur länge det dammande arbete pågår, ventilationsförhållanden med mera, har betydelse för om arbetsplatserna kan bedömas som likvärdiga.

Syftet med projektet är att minska exponeringen för kvarts inom byggindustrin. Målet är att utveckla referensmätningar som visar vilka åtgärder som behövs i olika situationer, för att de som utför arbetsuppgifterna inte ska exponeras för kvartshalter över gränsvärdet, men även att kontrollera exponeringen för de som arbetar i närheten av typarbeten som alstrar och sprider kvartsdamm.

Referensmätningarna ska kunna användas för exponeringsbedömning på byggarbetsplatser, vilket innebär att man kontrollerar att arbetsuppgifterna och arbetsplatserna är likartade och att de åtgärder som referensmätningarna bygger på tillämpas på arbetsplatsen.

Resultatet från projektet ska framförallt användas för att bedöma vilka åtgärder som behöver genomföras för att halterna ska vara så låga att inte hygieniska gränsvärdet uppnås och vilka arbetsmoment som ger så mycket kvartsdamm att andningsskydd måste användas – även om flera åtgärder har vidtagits. Resultatet ska också användas för att bedöma exponeringen av de arbetstagare som själva inte bidrar till uppkomst och spridning av damm och som arbetar med andra arbetsuppgifter vid byggarbetsplatsen.

Projektfakta

  • Minskad exponering av kvarts inom byggindustrin
  • Finansiär: Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond (SBUF), NCC, PEAB, JM och Veiddekke
  • Samarbetspartner: Skanska
  • Period: 2017 - 2018

Prenumerera på våra nyhetsbrev