1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Mätning av och åtgärder mot nanopartiklar på arbetsplatser
En fasad på en byggnad

Mätning av och åtgärder mot nanopartiklar på arbetsplatser

Användningen av nanomaterial som innehåller nanopartiklar ökar i många olika arbetsmiljöer, bland annat inom bygg- och tillverkningsindustrin, men också i produkter som läkemedel och hygienprodukter.

Projektet ska utveckla metoder och strategier för mätning och reducering av exponering på arbetsplatser för misstänkt hälsofarliga material i nanostorlek. Mätstrategierna ska kunna tillämpas i det ordinarie arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser i samarbete med företagshälsovården. Resultatet av mätningarna ska utvärderas mot riktvärden inom EU och ge underlag för åtgärder.

Projektfakta

  • Mätning av och åtgärder mot nanopartiklar på arbetsplatser
  • Budget 3,5 MSEK
  • Finansiär: AFA Försäkring
  • Period: 2014 - 2016

Prenumerera på våra nyhetsbrev