1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Webbverktyg underlättar för småföretag att bedöma kemiska risker
Tvättstation hos frisören

Webbverktyg underlättar för småföretag att bedöma kemiska risker

Många småföretag upplever att det är svårt att bedöma risker för kemiska arbetsskador och olyckor. IVL utvecklar nu ett interaktivt, enkelt och användarvänligt verktyg som hjälper småföretagare att bedöma kemiska risker. Målet är att verktyget ska fogas in i nätplatsen Kemiguiden och ge ett bättre stöd för småföretagens arbete med de kemiska arbetsmiljöfrågorna.

Det är vanligt att småföretag felbedömer och underskattar kemiska risker på arbetsplatser. Ofta är det även något man upplever som svårt. Det finns idag checklistor som tar upp branschens vanligaste kemirisker och etablerade sätt att hantera och som är bra hjälpmedel, men dessa checklistor täcker inte allt och räcker därför inte.

I detta projekt undersöker IVL-forskarna hur småföretag använder webbverktyget Kemirisk och om de klarar av att använda verktyget som det är tänkt. Detta för att se om det går att sammanfoga med webbverktyget KemiGuiden.  

Projektfakta

  • KemiRisk - ett småföretagsanpassat webbverktyg för bedömning av kemiska arbetsmiljörisker
  • Budget: 1,87 MSEK
  • Finansiär: AFA Försäkring
  • Period: 2015 - 2019

Prenumerera på våra nyhetsbrev