Luft och nederbördskemiska nätet

Luft- och nederbördskemiska nätet är en del av det nationella miljöövervakningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket. Inom Luft- och nederbördskemiska nätet utförs mätningar av bland annat svavel- och kväveföreningar och baskatjoner i nederbörd samt svaveldioxid, kvävedioxid och marknära ozon i luft på månadsbasis.

Resultat från övervakningen har flera olika syften, däribland att:
•  Ge en bild av hur halterna av svavel, kväve och baskatjoner i nederbörden varierar  geografiskt och i tid, samt hur föroreningshalter i luft av svavel, kväve och ozon varierar i tid och geografi.
•  Fungera som långsiktig övervakning av miljön för att visa på storskaliga förändringar som kan kräva åtgärder eller vidare forskningsinsatser.
•  Ge underlag för studier av storskaliga föroreningstransporter.
•  Övervaka luftkvaliteten i områden med bakgrundshalter, till exempel som komplement till mätningar med större tidsupplösning eller mätningar av korttidsvärden på mer föroreningsbelastade stationer inom samma områden.
•  Ge underlag för validering av beräkningsmodeller.

Mätningarna av halter i nederbörd har pågått sedan 1983 och av halter i luft sedan 1994 på stationer över hela landet. För närvarande mäts halter i nederbörd på sexton stationer och halter i luft på nio stationer. Ytterligare cirka tjugo stationer har ingått i mätnätet, men dessa har avslutats.  

Resultaten från Luft- och nederbördskemiska nätet publiceras årligen på svenska i IVL:s rapportserie tillsammans med resultaten från övervakningen vid de svenska EMEP-stationerna.


Stationsnät LNKN

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.