Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | pressmeddelande
  Flera tunga nya samarbetspartner när IVL fortsätter leda arbetet mot matsvinn
  IVL Svenska Miljöinstitutet får fortsatt förtroende att leda arbetet i den nationella överenskommelsen Samarbete för minskat matsvinn. Samtidigt intensifieras arbetet mot matsvinn i och med att flera tunga aktörer som Ica Sverige, Axfoundation och forskningsinstitutet Rise nu går med.
 • | nyhet
  Transporter, klimat och miljö i fokus för stor vetenskapskonferens i Göteborg
  Två stora internationella transportkonferenser – International Transport and Air Pollution och Shipping and the Environment ­– slås samman till en stor vetenskaplig konferens som hålls i Göteborg senare i år. På konferensen möts forskare, industri och beslutsfattare för att diskutera de senaste framstegen och vad som krävs för att minska transportsektorns miljö- och klimatpåverkan.
 • | nyhet
  Tre tips för hållbar elektronik
  Varje år uppkommer 50 miljoner ton elavfall världen över, motsvarande vikten av 4500 Eiffeltorn. Genom att tänka cirkulärt kan företag minska sitt klimatavtryck. På Circular Electronics Day delar IVL:s IT-chef Peter Lindén med sig av sina bästa tips för hållbar IT.
 • | pressmeddelande
  Fiberbankar – mindre bekymmersamt än befarat
  Förekomsten av fiberbankar och förorenade sediment utanför svenska skogsindustrier har rönt stor uppmärksamhet under senare år. I en ny studie har forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet använt sig av fisk för att bedöma miljösituationen i vattenområden utanför ett tiotal svenska pappers- och massafabriker.
 • | pressmeddelande
  Ny märkning för möbelbranschens leverantörer
  IVL:s dotterbolag Möbelfakta lanserar en ny märkning som ska göra det enklare för leverantörer och möbelproducenter att arbeta med Möbelfakta och kraven inom offentlig upphandling. Det första företaget som till fullo möter kraven och blir Möbelfakta READY har nu godkänts.
 • | pressmeddelande
  COP 15: Skydd av ekosystem är ekonomiskt rationellt
  Efter två veckors förhandling vid FN-konferensen COP15 har världens länder enats om att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030 samt återställa 30 procent av skadade naturområden. Avtalet ses som en framgång, men IVL:s Mats Töpel, som forskar på biologisk mångfald, påminner om att vi är helt beroende av fungerande ekosystem.
 • | pressmeddelande
  Centrum för cirkulärt byggande blir nytt dotterbolag till IVL
  Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, blir nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Samverkansarenan som startade 2015 som ett projekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation har vuxit kraftigt under åren och kommer nu fortsätta att utvecklas och drivas vidare i IVL:s regi.
 • | nyhet
  Nytt energilandskap på Gotland – värme, el och industri i samverkan för en livskraftig ö
  Gotland har pekats ut som ett pilotområde för att driva på omställningen till ett hållbart energisystem. I det nystartade projektet Got Heat ska energiexperter från IVL Svenska Miljöinstitutet utveckla en energisystemmodell för Gotland och undersöka hur värme-, el- och industrisektor kan samverka för att ta vara på restvärme och bidra till en livskraftig ö med effektiv resursanvändning.
 • | nyhet
  Miljövänlig båtbottenfärg mest effektiv mot påväxt
  Utsläpp från kopparbaserade båtbottenfärger är ett välkänt miljöproblem som skulle kunna undvikas enligt en ny studie. Forskare från Chalmers, Göteborgs universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet har visat att giftfri silikonbaserad båtbottenfärg var bättre på att hålla påväxt borta, jämfört med de kopparbaserade båtbottenfärger som testades. Att silikonfärgen dessutom är mer miljövänlig gör resultatet än mer intressant.
 • | nyhet
  Satelliter, AI och DNA ­­– nya verktyg i framtidens miljöarbete
  I framtiden övervakas utsläppen av metan och kvävedioxid med hjälp av satellitdata. Främmande arter identifieras av autonoma och AI-baserade instrument och biodiversitet mäts med DNA-sekvensering. På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet i fyra parallella syntesprojekt undersökt digitaliseringens möjligheter inom hållbar miljöförvaltning.
 • | pressmeddelande
  Vägledning ska minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation
  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.
 • | pressmeddelande
  Stora miljövinster med att återvinna mer kväve från avloppsvatten
  Stigande gödselpriser har det senaste året hotat den svenska matproduktionen och lett till att Jordbruksverket nu snabbutreder Sveriges och EU:s förmåga att producera inhemsk gödsel. Med ny teknik kan en del av gödselbehovet täckas av återvunnen näring från avloppsvatten. Det visar en ny forskningsstudie från IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Mälardalens universitet.
 • | pressmeddelande
  Fler åtgärder behövs för bättre materialåtervinning av plast
  EU-kommissionens nya förslag om skärpta regler för förpackningar ökar möjligheterna till bättre materialåtervinning av plast framöver. Men det behövs fler åtgärder menar IVL Svenska Miljöinstitutet som idag publicerar en expertsammanfattning med fokus på de kopplingar som behövs mellan designkrav, krav på användning av återvunnen plastråvara och system för materialåtervinning.
 • | nyhet
  Klimatsmarta energikliv med Tidstegen
  Energifrågan är en viktig pusselbit när allt fler bygg- och fastighetsbolag vill bli klimatneutrala. I Råängen i Lund har IVL, i samarbete med White arkitekter och energibolaget Kraftringen, jämfört olika energisystemlösningars klimatpåverkan med hjälp av verktyget Tidstegen.
 • | nyhet
  COP27: Framsteg för klimaträttvisa men inte för utsläppsminskningar
  Ett framsteg för klimaträttvisa men svagt vad gäller nya åtaganden för att fasa ut fossila bränslen och för att nå 1,5-gradersmålet. Så summeras resultatet av årets klimatmöte, COP27, i Sharm el-Sheikh Egypten, från flera håll.
 • | nyhet
  Handla byggvaror klimatsmart
  Visste du att vi på IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med hundratals samarbetsparter i bygg- och fastighetsbranschen, driver en marknadsplats där man kan hitta återbrukbara byggvaror och även aktörer som erbjuder cirkulära tjänster?
 • | nyhet
  Toaletten – miljöutmaning och mänsklig rättighet
  Miljarder människor runt om i världen saknar tillgång till rent vatten och säker sanitet. Sveriges avloppssystem har andra utmaningar och klarar bland annat inte av att rena bort vissa kemikalier och läkemedelsrester. Inför världstoalettdagen lyfter vi vikten av välfungerande avloppssystem.
 • | nyhet
  Så blir du en cirkulär och klimatsmart konsument
  Konsumtionsfesten Black Friday är i antågande och julen är en dryg månad bort. All nyproduktion kräver dock mycket resurser och leder till både avfall och utsläpp som bidrar till klimatförändringen. IVL:s expert Alexandra Wu tipsar om hur du som konsument kan göra mer klimatmedvetna val.
 • | nyhet
  COP27: EPD visar vägar till hållbart byggande
  IVL och dotterbolaget EPD International arrangerar i veckan ett sidoevent på klimatmötet COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten. Evenemanget kommer att visa hur livscykelanalys och produktdeklarationer kan användas i byggsektorn för att uppnå utsläppsmål i Egypten, Mellanöstern och Nordafrika.
 • | nyhet
  PFAS – hur kan svenska avloppsreningsverk möta utmaningen?
  IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med forskare från SLU och Uppsala universitet samt flera VA-aktörer och Svenskt Vatten Utveckling tagit fram en kunskapssammanställning och vägledning om PFAS för svenska avloppsreningsverk.
 • | nyhet
  Cirkulära lösningar underutnyttjad klimatåtgärd i byggnader
  Klimatpåverkan från byggnader sker både under själva byggfasen och när byggnaden används. Med mer återbruk och delning går det att kraftigt minska utsläppen från både byggfasen och användningsfasen, det skriver IVL-forskarna Steve Harris och Érika Mata i en ledare i den ansedda tidskriften Resources, Conservation and Recycling.
 • | nyhet
  Nya Kiruna kan värmas bättre med spillvärme
  I Kiruna flyttar en hel stad. Det skapar utmaningar – men också möjligheter för nya och klimatsmartare lösningar. IVL Svenska Miljöinstitutet visar hur spillvärme från LKAB kan värma det nya Kiruna.
 • | nyhet
  COP27: "Progressiva länder måste göra allt för att påminna om ambition och 1,5 grader"
  Den 6 november inleds det internationella klimattoppmötet COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten. På årets möte förväntas fokus ligga på anpassning och hur man minska sårbarheten mot ett förändrat klimat. Länderna ska också förhandla om utformningen av det arbetsprogram för utsläppsminskningar som etablerades vid COP26 förra året.
 • | pressmeddelande
  Luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år
  Luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år. Det visar den senaste studien som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Varje dödsfall uppskattas motsvara en förlust av tio levnadsår.
 • | nyhet
  Fyra av nio materialåtervinningsmål för förpackningar nåddes 2021
  Under 2021 använde Sverige nära 1,5 miljoner ton förpackningar till varor och transporter. Det visar ny statistik över landets förpackningsavfall. Siffrorna visar också att 62 procent av allt förpackningsavfall materialåtervanns.
 • | nyhet
  Satsningar på rent vatten i Mumbai
  IVL:s arbete med fokus på det globala målet Rent vatten och sanitet, SDG6, fortsätter i Indien. För närvarande arbetar IVL som miljökonsult i flera projekt som rör vattenrening och för att minska föroreningshalten från floden Mithi som rinner genom mångmiljonstaden Mumbai.
 • | pressmeddelande
  Återbruk sparar klimatet – även om träfönstret skickas ända till Kapstaden
  Återbruk av byggprodukter och möbler minskar de klimatpåverkande utsläppen generellt mycket mer än klimatkostnaden för att göra dem klara för återbruk. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort för Stockholms stad.
 • | nyhet
  Nya digitala samarbeten ökar återbruket i byggsektorn
  Den IVL-ledda återbruksarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, har inlett digitala samarbeten med branschaktörerna Basta och Prodikt. Det innebär att begagnade byggvaror som läggs ut på CCBuilds marknadsplats nu kan få en bredare spridning och nå ut till fler intressenter.
 • | pressmeddelande
  Automatisk sortering kan öka textilåtervinningen kraftigt
  Varje år deponeras eller förbränns 4,3 miljoner ton textilavfall i EU och bara några få procent återvinns. Siptex som är världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering är sedan två år i bruk hos återvinningsbolaget Sysav i Malmö. Nu visar en ny forskningsrapport från IVL att den automatiska sorteringen är en viktig länk som kan öka textilåtervinningen kraftigt.
 • | pressmeddelande
  Kunskapslyft ska hjälpa byggföretag att klimatdeklarera
  Små och medelstora bygg- och anläggningsföretag står för ungefär 80 procent av den svenska byggbranschens omsättning och personal. För att driva på omställningsarbetet hos dessa företag initierar bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen nu ett kunskapslyft kring klimatberäkning av byggnader. IVL Svenska Miljöinstitutet är utförare och håller under hösten ett antal utbildningar anpassade för målgruppen.
 • | nyhet
  Stort forskningsprojekt om hållbar kreditmarknad
  De svenska hushållens skuldsättning har stigit kraftigt det senaste decenniet. För att öka kunskapen om de bakomliggande krafterna till den negativa utvecklingen startar konsortiet Sustainable Finance Lab nu ett fyraårigt forskningsprojekt som IVL deltar i.
 • | pressmeddelande
  Forskningsanläggning för vatten flyttar till Loudden
  Forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH flyttar till stadsdelen Loudden strax öster om Frihamnen i Stockholm. Ett nytt avtal har tecknats med Stockholm Vatten och Avfall. I den unika pilot- och demonstrationsanläggningen testas och utvecklas nya lösningar för en cirkulär vattenhantering och resursutvinning.
 • | nyhet
  Hela klimatsystemet studeras i nytt EU-projekt
  IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i ett nystartat EU-projekt som ska ta ett helhetsgrepp om samspelet mellan effekter, risker, anpassning och åtgärder mot klimatförändringar. Syftet är att bryta stuprörstänket för att kunna göra integrerade bedömningar.
 • | nyhet
  EU-projektet LENS ska minska buller och avgaser från motorcyklar och mopeder
  Hur kan vi minska avgaser och buller i våra städer? Nu startar EU-projektet LENS som har fokus på motorcyklar och mopeder och som ska göra mätningar i flera europeiska städer. IVL deltar och ska utveckla och testa tekniker och metoder för att mäta luftföroreningar i verklig körning, bland annat små partiklar som är särskilt skadliga för hälsan.
 • | nyhet
  Grön kemi visar vägen till en mindre giftig värld
  I dag finns det minst 145 000 kemikalier registrerade i världen. Hur ska vi minska människors och miljöns exponering för farliga ämnen? Den frågan är i fokus för det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som arbetar för en grön omställning av svensk kemiindustri.
 • | nyhet
  EU-projekt visar hur flexibilitet från fjärrvärmesektorn kan skapa värde för energisystemet
  Omställningen av energisektorn ökar behovet av olika flexibilitetstjänster för att kunna upprätthålla balans mellan energianvändning och energiproduktion. EU-projektet Flexi-Sync har undersökt hur den flexibilitet som finns i fjärrvärmenät kan optimeras och skapa värde för energisystemet.

 • | nyhet
  Cirkulära material och flöden i fokus
  IVL deltar i veckan på Circular Materials Conference i Skellefteå, en konferens med fokus på cirkulära material, återvinning och hållbarhet. Huvudtemat i år är nordiska lösningar för global förändring och frågan som lyfts är hur gemensamma erfarenheter och innovationer kan bidra till en övergång mot en cirkulär ekonomi.
 • | pressmeddelande
  Miljözoner som gynnar eldrivna lastbilar får politiskt stöd
  Miljözoner kan användas som verktyg för att skynda på elektrifieringen och samtidigt förbättra luftkvaliteten i städerna. IVL har tidigare presenterat ett förslag om att miljözonsregelverket behöver ändras så att en miljözon klass 3 kan införas för enbart lätta och tunga lastbilar. Det betyder att dieseldrivna lastbilar förbjuds inom ett område som en kommun väljer att reglera. Ett sådant förbud påverkar inte privatpersoner och personbilsanvändningen.
 • | pressmeddelande
  Styrmedel krävs för att möjliggöra en cirkulär ekonomi
  Minimikrav för andelen återvunnet material i nya produkter, tydliga mål för konsumtionsbaserade utsläpp samt ökade cirkulära krav inom offentlig upphandling. Det är exempel på policyåtgärder som behöver införas för att den cirkulära ekonomin ska bli verklighet enligt en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av företagsforumet Circular Sweden.
 • | pressmeddelande
  Riksdagskandidater: Industriomställning och mer el viktigaste klimatåtgärderna
  Stöd till industrins klimatomställning följt av ökad förnybar energi och mer kärnkraft är de viktigaste åtgärderna för att minska Sveriges klimatpåverkan. Det tycker kandidaterna till riksdagsvalet enligt en enkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.
Nyhetsarkiv
Sidan senast ändrad: 2021-12-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen