Drönarbild över fabriksområde med skorstenar.

Utsläpp till luft

Var kommer luftföroreningarna ifrån och hur kan vi på bästa sätt minska utsläppen? För att ta reda på vilka föroreningar som finns i luften och varifrån de kommer använder IVL flera olika mätmetoder och övervakningsstrategier.

Utsläppen till luft kommer främst från vägtrafik, industrier, uppvärmning, sjöfart och arbetsfordon. Andra bidragande källor är småskalig vedeldning, oljeeldade panncentraler och villapannor. Dessutom sker en så kallad import av luftföroreningar från närliggande länder och områden.

Transporter bidrar till flera av de värsta luftföroreningarna. Emissionerna från så kallade fasta källor utgörs i första hand av industrier och större anläggningar.

Coastline with ships and cranes

Luftforskare från hela världen samlas i Göteborg

I mitten av mars samlas forskare, experter och förhandlare från hela världen i Göteborg för den sjunde Saltsjäbaden-konferensen. Under några dagar kommer workshops och diskusisoner om hur vi förbättrar världens luftkvalitet att hållas.

Exempel på vårt praktiska arbete med utsläpp

Skorstenar vid en industribyggnad

Svenska Miljöemissionsdata, SMED

IVL ansvarar för att ta fram, beräkna och sammanställa underlag avseende emissioner till luft i Sverige inom ramen för SMED:s sakområde "Luft och klimat". Detta sker bland annat för Sveriges rapportering till FN:s konvention om gränsöverskridande luftföroreningar – UNECE CLRTAP.

Läs mer om SMED

Bil kör på skogsväg

Verktyg ska minska fordonsflottans utsläpp

Det övergripande målet med EU-projektet uCARe är att minska utsläppen från den samlade fordonsflottan genom att ge fordonets användare enkla verktyg för att minska sina individuella utsläpp.

Läs mer om uCARe

Fraktfartyg i solnedgång

Ny teknik för övervakning av sjöfartens utsläpp

EU-projektet Scipper arbetar med luftkvalitet genom att förbättra och utveckla sjöfartens övervakningssystem av utsläpp. Projektet omfattar bland annat tester av sensorer, mätningar med drönare, satelliter och andra fjärranalyssystem och mätningar i avgasplymer.

Läs mer om Scipper

Cars and a truck driving in a curve, partly under driveways.

CARES - bättre mätning av vägtrafikens utsläpp i verklig körning

EU-projektet CARES arbetar för att förbättra stadsluften genom att övervaka och mäta utsläpp från trafiken. Det ska utveckla instrument och mjukvara som testas och demonstreras i tre städer i Europa samt i Kina.

Läs mer om CARES

People working on construction site

Analys av föroreningar i arbetsmiljön

Mätningar av ger viktigt underlag för riskbedömningar. IVL använder olika typer av mätningar för att kartlägga arbetsmiljön, samt analyserar damm, lösningsmedel, kväveoxider, halten av organiska ämnen och olika typer av mikroorganismer.

Läs mer om analys av föroreningar i arbetsmiljön

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2023-03-21

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen