Förnybar energi

Lite drygt hälften av Sveriges energianvändning kommer från förnybara källor som bioenergi och vattenkraft. Vindkraft, solenergi och biogas ökar, men andelen behöver bli ännu större, inte minst globalt.

IVL tar fram underlag och analyser över hur förnybar energi kan bidra till ett framtida energisystem och vilka styrmedel som kan driva på utvecklingen dit.

Hur ser hållbarheten för biobränslen, vind- och solenergi ut när man tittar ur ett livscykelperspektiv? Med hjälp av energimodellering och scenarioanalys kan vi till exempel beskriva effekten av olika styrmedel kopplade till förnybar energi, bland annat hållbarhetskriterier för biobränslen.

Vi bidrar också med metod och standardutveckling för sociala frågor kopplat till biodrivmedel och analyserar kopplingen mellan ekosystemtjänster och energi. Också miljövärderingar av förnybara energilösningar i byggnader finns i vår projektportfölj.

Kontaktperson: Julia Hansson

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Förnybar energi. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
5 tips för att minska din klimatpåverkan - Klimatkontot hjälper dig på vägen