view of a hydrogen storage, with a hydrogen tank. And in the background a wind turbine.

Vätgas

Grön vätgas kan spela en viktig roll i övergången från fossila bränslen inom industri och transport. Genom vätgaslager kan energimängder sparas länge, vilket ger goda förutsättningar att bygga ut förnybara energikällor.

Vätgas - en nyckel till den gröna övergången

Precis som med elektricitet kan vätgas användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Vätgas kan framställas ur fossila källor men även genom exempelvis sol-, vind- och vattenkraft. Grön vätgas blir allt mer intressant när energibehoven ökar. Vätgas kan därför spela en viktig roll i övergången från fossila bränslen.

Vätgas – klimathajp eller klimathopp?

Alla pratar om vätgas. Men vad säger forskarna – är vätgas svaret på klimatfrågan? IVL:s vätgasexperter Ali Hedayati, Anders Hjort och Julia Hansson reder ut var forskningen står i dag och hur framtiden kan se ut för vätgas som fossilfri energikälla. Läs artikeln.

Exempel på IVL:s arbete med vätgas

Produktion på macken kan påskynda intro av vätgas

Framtidens multitankstationer kan komma att producera fossilfri vätgas på plats för sina kunder. Det visar en ny utvärdering som IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik gjort.

Läs om projektet Multitankstationer

HOPE: Bränslecellslösningar inom sjöfart

Fartygstransporter är fortfarande beroende av fossila bränslen. I detta projekt tittar IVL på om vätgasdrivna bränsleceller kan minska den nordiska sjöfartens fossilberoende.

Läs mer om projektet HOPE

Vätgas från vindkraft kan syresätta Östersjön

Preliminära beräkningar visar att de mängder syrgas som genereras vid havsbaserad vätgasproduktion är så stora att de skulle innebära ett väsentligt tillskott av syrgas till Östersjöns bottenvatten.

Läs IVL:s Östen Ekengrens kommentar om möjligheterna