1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-04-20] Produktion på macken kan påskynda introduktionen av vätgas
Pressmeddelande | 2022-04-20
Hydrogen Refueling The Car On The Filling Station For Eco Friendly Transport.

Produktion på macken kan påskynda introduktionen av vätgas

Framtidens multitankstationer kan komma att producera fossilfri vätgas på plats för sina kunder. Det visar en ny utvärdering som IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik gjort.

Vätgas kan spela en viktig roll för att minska miljöpåverkan från tunga vägtransporter. Utmaningen är att sänka kostnaden för slutkunden och samtidigt etablera ett rikstäckande nätverk av tankstationer.

– Tankstationer för vätgas är ofta inte lönsamma på grund av höga investerings-, drift- och underhållskostnader och låga omsättningsvolymer. Ett sätt att få ner kostnaden är att använda befintlig infrastruktur för andra bränslen som innehåller vätgas, som till exempel biogas, och sedan utvinna vätgasen på plats vid tankstationen. Det skulle underlätta introduktionen av vätgas om tankstationer i framtiden kan erbjuda sina kunder flera olika drivmedel, så som vätgas, biogas och el, säger Anders Hjort, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Prismässigt bästa alternativet

En forskargrupp från IVL och Chalmers Industriteknik har utvärderat kostnader och klimatprestanda för flera olika systemlösningar för att producera vätgas – från produktion till distribution och lagring. Vätgas kan produceras direkt vid tankstationen eller centraliserat i större skala, genom elektrolys av vatten eller reformering av biometan.

Analysen visar att det prismässigt bästa alternativet är att producera vätgas genom elektrolys på plats på lite större tankstationer, som har kapacitet att tillhandahålla 10 GWh vätgas om året. Produktionspriset skulle då bli cirka 75 kronor per kg vätgas. Enligt projektets industripartners bör en konkurrenskraftig kostnad för vätgas ligga runt 50 kronor per kg för att göra det ekonomiskt möjligt att investera i ett vätgasfordon, som idag är dyrare än motsvarande dieselfordon.

– Vi bedömer att vätgasen kommer att bli billigare i takt med sjunkande investeringskostnader för framför allt elektrolysanläggningen och tankstationen. Under det kommande decenniet förväntas kapaciteten öka starkt, säger Anders Hjort.

Energimyndigheten har öppnat en utlysning som bland annat kan finansiera inköp av vätgastankstationer. Under 2022 ska 550 miljoner fördelas till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Det skulle betyda att systemen kan demonstreras i praktiken. Det öppnar också för möjligheten för forskarna att senare följa lastbilar i verklig drift, för att jämföra prestandan hos batteri, HVO, biometan och vätgas.

– En bonus är att produktionen av vätgas även ger värdefulla restprodukter, som till exempel spillvärme. Om de tas omhand och säljs ger det intäkter som ytterligare sänker kostnaden för vätgas, säger Anders Hjort.

För mer information, kontakta:
Anders Hjort, anders.hjort@ivl.se, tel. 010-788 67 75

Projektet Multitankstationer har finansierats av Energimyndigheten och f3 Centre inom ramen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Det har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik. Deltagit i referensgruppen har: Borlänge Energi, Eon, Biofor Sverige, Gasum, Metacon, Neste, Nilsson Energy, Powercell Sweden, Sandvikens kommun, Trollhättan Energi, Volvo Technology.

Mer material finns på webbsidan: f3centre.se/sv/forskningsprojekt/multitankstationer/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev