1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Kunskapsbaserad färdplan för klimatneutral byggnadssektor
Building site

Kunskap för klimatneutral byggnadssektor

Kunskapsbaserad färdplan för klimatneutral byggnadssektor, KF4KB, sammanställer den mest uppdaterade kunskapen om lösningar för en klimatneutral byggnadssektor.

Projektet ska under 2021 och 2022 systematiskt samla in internationell kunskap kring multisektoriella lösningar för byggnadssektorns klimatomställning. Fokus ligger på utsläppsminskande åtgärder med koppling till energisystemet och industriutvecklingen, samt icke-tekniska åtgärder som beteenden, cirkulär- och delningsekonomi och genomförbarhet.

Projektet ska identifiera spetskompetenser, forskning och lösningar från svenska aktörer på lokal och nationell nivå, synliggöra dessa internationellt och ta fram underlag för utformningen av tydliga strategier och åtgärder för en klimatneutral byggnadssektor i Sverige.

Litteratur om byggnaders roll i klimatomställningen

Tidigt i projektet sammanställs den senaste vetenskapliga litteraturen som behandlar byggnaders roll i klimatomställningen. Litteraturen granskas genom två systematiska genomgångar.

Projektet bidrar direkt till IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6), främst genom projektledare Erika Mata, som är huvudförfattare till kapitel 9, Byggnader.

Rapport för svenska marknaden

Efter litteraturgranskningen författas en rapport som är anpassad efter aktörerna på den svenska marknaden. I rapporten sammanfattas kapitel 9, Byggnader, i IPCC:s AR6 utifrån svenska aktörers behov. Dessutom kommer intressenter i arbetsgruppen att identifiera nyckelfrågor för att byggnadssektorn i Sverige ska nå målet om klimatneutralitet, vilka rapporten ska besvara.

Välkommen att delta i projektet

Aktörer från den svenska byggsektorn är välkomna att ansluta till projektet för att bidra med viktiga synpunkter och ta del av projektresultat.

Projektfakta

  • Kunskapsbaserad färdplan för klimatneutral byggnadssektor
  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Samarbetspartners: AB Stockholmshem​, Betongindustri AB​, Energiforsk​, Helsingborg Hem​, HSB Riksförbund​, Hyresgästforeningen​, Malmö Stad​, MKB Fastighets AB​, NCC​, Stockholm Stad​, Sveriges byggforetag/​Träbyggnadskansliet​, Uppsalahem AB​, Vattenfall​
  • Budget: 3.4 MSEK
  • Period: 2021 - 2022