DN-reportern Lasse Swärd vid Hållbara transporter 2017

Elfordon, flygskatt, biodrivmedel och mycket mer
- klimatet i fokus på årets Hållbara transporter

En rad aktuella frågor står på programmet när Hållbara transporter arrangeras för trettonde året i rad. På agendan står bland annat myndigheternas ansvar för flygandet, höghöjdseffekter av flyget, hur hela transportkedjan ska involveras i klimatomställningen, mobilitet på landsbygden och elektrifiering av kollektivtrafiken. På plats är också representanter från samtliga riksdagspartier.

I fokus

Anders Roth

– Hur mycket kan vi flyga och fara de närmaste åren utan att spräcka klimatmålet och hur hanterar organisationer frågan i sina resepolicies? Det kommer vi borra djupare i på Hållbara transporter samtidigt som vi även kommer att granska varför det är så trögt för samåkning och nya mobilitetstjänster på landsbygden, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL Svenska Miljöinstitutets konferens Hållbara transporter är en viktig samlingsplats för att hämta inspiration, mötas och kraftsamla i hållbara transportfrågor. Konferensen ger dig en senaste uppdatering av vad som händer inom området hållbara transporter och kommer bland annat att behandla ämnen som miljöpåverkan, drivmedel, parkering och mobilitetstjänster. Under dagen kommer aktuella och konkreta projekt och aktiviteter att tas upp, som ger nya affärsmöjligheter, teknologier och bättre samhällslösningar.

Avslutningsvis deltar representanter från riksdagspartierna i ett gränsöverskridande samtal med kommunala aktörer om vad som behöver hända och hur vi ska samverka för att nå klimatmålen. Riksdagspartierna representeras av Jens Holm (V), Magnus Ek (C), Jimmy Ståhl (SD), Marlene Burwick (S), Helena Gellerman (L), Magnus Jacobsson (KD), Jessica Rosencrantz (M) och Karin Svensson Smith (MP).

Hållbara transporter 2018

När: 15 november 2018, kl. 8.15-17.30
Var: Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stallgatan 4, Stockholm


Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.