1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-05-22] Kunskapsglappet mellan forskning och tillämpning måste minska
Reportage | 2023-05-22
Kvinna som tittar i kamera, metallrör, källare

Kunskapsglappet mellan forskning och tillämpning måste minska

Eftersom PFAS sprids så lätt i miljön krävs ett regionalt och internationellt samarbete. Och kunskapen måste nå ut. Mayumi Narongin Fujikawa koordinerar en stor del av IVL:s PFAS-arbete och leder flera nationella och internationella PFAS-projekt.

– Hanteringen av PFAS och inte minst efterlevnaden av EU:s allt tuffare PFAS-regelverk är en klar utmaning för många länder i Europa, för att inte tala om resten av världen, säger Mayumi Narongin Fujikawa på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Med tanke på att produktionen av olika PFAS-ämnen fortfarande är hög och spridningen global måste arbetet med att minska utsläppen och sanera miljön ske i samverkan mellan både länder och verksamheter, såväl uppströms som nedströms.

PFAS roadshow och PFAS coffee sessions

– Vi har en tuff övergång mellan kunskap och tillämpning. Det finns ett glapp idag. Och det är inte så konstigt, det finns så otroligt många PFAS att ta hänsyn till, en mängd olika föreskrifter och en lång rad tillsynsmyndigheter. Startsträckan är lång för den som behöver förstå frågan.

I syfte att överbrygga det här glappet driver IVL både ett svenskt och ett internationellt projekt för kunskapsutbyte mellan olika aktörer. Ett annat viktigt syfte är att identifiera behov av ny kunskap och initiera nya forskningsprojekt.

Syftet är att uppmärksamma PFAS-problemet i de länder som inte kommit så långt, samt att dela kunskap åt båda håll.

Inom Baltic Sea PFAS Network pågår under 2023 och 2024 en "PFAS-roadshow" med seminarier och träffar i Sverige, Litauen och Estland. I maj gick startskottet med ett omfattande program i Stockholm och deltagare från sju länder. Projektet finansieras av Svenska Institutet. Syftet är att uppmärksamma PFAS-problemet i de länder som inte kommit så långt än och att identifiera behovet av ny kunskap framöver.

Baltic Sea PFAS Network arrangerar också sedan ett par år månatliga så kallade Coffee sessions – digitala träffar över en kopp kaffe. Ämnena varierar, det kan handla om PFAS i slam, nya föreskrifter, metoder för analys, allt från teknik till juridik.

Lokala PFAS-nätverk

– Det är ett öppet nätverk och fler och fler vill vara med. Nu är vi uppe i 170 personer från ett tiotal olika Östersjöländer. Det märks att det finns ett behov av villkorslösa samtal experter emellan. Det är ett ständigt lärande, säger Mayumi Narongin Fujikawa.

I Formasprojektet ”PFAS nätverk – Kunskapshöjning och delning för att minska PFAS-utsläpp” ska IVL initiera lokala nätverk och under de kommande tre åren arrangera workshoppar och nätverksträffar i ett antal städer runtom i Sverige.

– I grund och botten handlar både dessa projekt om kommunikation. Det är så lätt att som forskare drabbas av ”professional blindness”, att inte kunna se själv vad som är intressant och relevant för andra. Det vill vi minska. Och så handlar det om att förstå vilka vi behöver nå ut till, att dela kunskapen med fler.

Läs mer om vårt arbete med PFAS

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev