1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-05-12] PFAS-analys: Utan tolkning kan man vara helt vilse
Reportage | 2023-05-12
Man i labbrock

PFAS-analys: Utan tolkning kan man vara helt vilse

PFAS börjar bli ett allmänt känt begrepp och allt fler verksamheter arbetar med att minska spridningen av PFAS på olika sätt. Men för att vara säker på att en produkt eller ett miljöprov är PFAS-fritt krävs analys – och det är inte helt okomplicerat.

Det säger Ioannis Liagkouridis, forskare och projektledare på IVL:s laboratorium i Stockholm.

– Halterna av många PFAS stiger successivt i miljön vilket leder till ökad exponering. Vi blir idag oavbrutet exponerade för tusentals olika PFAS. Nya PFAS som kommer ut på marknaden sprids dessutom ännu lättare än de tidiga och numera förbjudna PFAS-ämnena.

Om inte PFAS var så beständigt skulle det inte vara lika bekymmersamt. Men det i kombination med att PFAS används i så många olika produkter har gjort att PFAS nu finns så gott som överallt – i vattnet, i luften, i maten, i våra hem. Det är bara genom analys som vi kan veta hur höga koncentrationer det är och kunna avgöra vilka åtgärder som behövs.

Vilka är utmaningarna med PFAS-analys?

– Utmaningen ligger dels i att vi analyserar extremt låga halter, dels i att vi måste säkerställa att proverna inte förorenas utifrån. Det finns idag närmare 10 000 olika PFAS-ämnen. Kända PFAS utgör bara toppen på ett enormt isberg. IVL har standardiserade metoder för att analysera ett 70-tal av dessa och en ständig metodutveckling för att kunna analysera fler.

Men om man bara söker efter de som är kända missar man tusentals. Därför gör vi också screening av dessa okända PFAS. Det är oerhört värdefullt, även om screening inte säger något om koncentrationerna.

Varför ska man vända sig till IVL för analys?

– Med tanke på hur extremt många PFAS det finns är det väldigt svårt för kunden att veta vilka analyser som behövs. IVL har en stor samlad kunskap över hela PFAS-problematiken. Vi har robusta metoder och starka instrument som kan identifiera mycket låga halter. Vi levererar med hög kvalitet och kan erbjuda en mängd tekniska metoder för att kunna spåra både misstänkta och kända PFAS. Vi tolkar också resultaten och har en eftersupport med kunden. Utan tolkning kan man vara helt vilse.

Vilka slags PFAS-prover analyserar ni?

– Vi analyserar PFAS på uppdrag från industrier som använder PFAS i sina processer på olika sätt till exempel textilindustrin, pappersindustrin och tillverkare av olika typer av konsumentprodukter som köksgeråd och kosmetika. Vi har också uppdrag och vi gör analyser för kommuner, myndigheter, statliga bolag och ett stort antal vattenreningsverk. Kunskapen och intresset för PFAS har ökat kraftigt på kort tid.

En stark drivkraft till det är förstås kommande åtstramning av regelverken. Men det är positivt att allt fler aktörer tar sitt ansvar för att säkerställa att de tillverkar fullständigt PFAS-fria produkter.

Hur bekymrad är du på en tiogradig skala?

– Det är en absolut tia. Jag är väldigt bekymrad. Det är väldigt sannolikt att allt vi äter och dricker i dag innehåller PFAS. Fortfarande produceras och används stora volymer PFAS, speciellt i Kina, men även här i Europa tillverkas olika ersättningskemikalier som också är problematiska. Problemet är att vi ännu inte vet var tröskeln för hälsorisker ligger. Finns det ens en tröskel? Vi vet att vissa PFAS är toxiska men kanske kan även låga nivåer sätta i gång kedjereaktioner som leder till allvarliga hälsoeffekter.

I takt med att vi lär oss mer om dessa komplexa föreningar är det därför viktigare än någonsin att tillämpa försiktighetsprincipen och fortsätta att analysera miljön vi lever i.

Läs mer om IVL:s arbete med PFAS

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev