1. Startsida
 2. Press
 3. [2021-08-25] Livsmedelsbranschen går samman för att minska matsvinnet
Reportage | 2021-08-25
Kvinna inne i matbutik.

Livsmedelsbranschen går samman för att minska matsvinnet

Varje år uppstår över 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige, motsvararande 133 kilo per person. En överenskommelse mellan en lång rad aktörer i livsmedelsbranschen ska tillsammans arbeta för att minska matsvinnet.

– Matsvinn ger upphov till en så onödig miljö- och klimatpåverkan. Ingen vinner på att vi slänger mat, tvärtom. Hushållen kan spara flera tusen kronor om året och livsmedelsbranschen många miljoner genom att minska svinnet, säger Tova Andersson, på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vad är tanken med överenskommelsen?

– För det första är den frivillig. Det skapar ett driv och bra grund att stå på, säger Tova Andersson. Själva poängen är att aktörerna i livsmedelskedjan ska börja prata med varandra och hjälpas åt att identifiera var i ledet matsvinnet är som störst. Då kan hela ledet göra justeringar för att motverka svinnet, från primärproducent till slutkonsument. När till exempel potatisodlaren, grossisten, inköparen och restaurangen samarbetar kan de minska potatissvinnet genom att ta reda på vilken potatissort som bäst klarar resan ända fram till tallriken utan att bli ratad.

Flera europeiska länder har redan infört liknande överenskommelser i livsmedelsbranschen med gott resultat. I Storbritannien har överenskommelsen lett till betydande minskningar i mängden matavfall.

Hur ligger Sverige till jämfört med andra länder?

– Frågan börjar ta fart här också även om England ligger långt fram. Det finns många goda exempel på aktörer som kommer långt genom ganska enkla rutiner och checklistor, inte minst skolkök och storkök. Det är väldigt hoppingivande, säger Tova Andersson.

Samarbete i livsmedelskedjan är kostnadseffektivt, enligt en stor studie utförd av World Resources Institute och brittiska WRAP. Företag som investerar i minskat matsvinn sparar i genomsnitt 14 gånger investeringen och besparingarna i samhället är mer än 250 gånger högre än investeringen. Det beror framförallt på minskade utgifter i hushållen.

En övergripande målsättning i SAMS är att till 2030 halvera matsvinnet i Sverige och minska förlusterna i kedjan. Överenskommelsen bidrar därmed till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål 12.3 för hållbar konsumtion och produktion.

Överenskommelsen består av tre delar:

 • att sätta upp mål för minskat matavfall och matsvinn
 • att mäta och samla in data för att följa upp målen och för att identifiera var matsvinnet uppstår och kunna sätta in åtgärder
 • ett samarbetsforum där arbetsgrupper kan genomföra mer riktade och branschövergripande projekt för att minska matsvinnet.

I SAMS finns medlemmar från hela livsmedelsbranschen, vilket säkerställer att problemet inte skjuts över till en till en annan del av kedjan. De som har anslutit sig till överenskommelsen är Orkla Foods Sverige, Arla Foods, Martin & Servera, Menigo, Sodexo, Visita, Livsmedelsföretagen, Compass Group AB, Coor, Norrmejerier, Paulig, Coop, Linas Matkasse, Svenska Köttföretagen, Potatisodlarna, Kronfågel och LRF. Medverkar gör också Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Fler medlemmar är välkomna att ansluta.

Hushållen står för 75 procent av matsvinnet i Sverige. Så kan du minska ditt matsvinn:

 • Ta inte för stora portioner. Lägg upp mindre portioner och ta mer om du inte blir mätt istället för att ta för mycket från början.
 • Bevara maten. Förläng hållbarheten på det du köper genom att frysa in, kyla ner, skölja av och förpacka rätt.
 • Motstå frestelsen. Köp bara det du behöver. Köp 2 betala för 1 slutar ofta i soporna.

Branschen jobbar hårt med matsvinnsfrågan. Här är ett par exempel på åtgärder:

 • Inventera dina lager. Särskilt viktigt i storkök, och planera tillagningen så att inget hinner bli för gammalt.
 • Tänk digitalt. Det kommer alltfler smarta verktyg för att minska matsvinnet. Kolla upp vad som funkar i din verksamhet.
 • Använd förpackningen. Bäst före men ofta bra efter - uppmana konsumenten att lukta och smaka även om varan har passerat bäst före-datum.

Prenumerera på våra nyhetsbrev