23 april

Öppet samtal - förorenad mark i marinor och småbåtshamnar

Föroreningarna från båtbottenfärger med biocid är ett stort problem för småbåtshamnar och marinor i Sverige. IVL Svenska Miljöinstitutet bjuder därför in till en workshop för att sätta frågan på agendan och samla de aktörer som krävs för att gemensamt lösa problemet genom samlade insatser och verkar för en hållbar sanering och insamlingmsom är ekonomiskt hanterbar för det svenska fritidsbåtslivet.

Small boats in a harbour
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5bcd43b91781d2f501c7bd/marine-transport-boat-harbour.jpg