1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-03-31] Dags för sjösättning – har du koll på din båtbottenfärg?
Reportage | 2021-03-31
Kvinna vid skrov med båtbottenfärg.

Dags för sjösättning – har du koll på din båtbottenfärg?

Vid den här tiden på året råder full aktivitet i svenska fritidsbåtshamnar. Det skrapas, slipas, tvättas och målas. Hur ska du som båtägare tänka kring valet av båtbottenfärg?

– Man ska välja en båtbottenfärg som innehåller bara precis så lite biocider som är nödvändigt, och använda den sparsamt. Ju lägre salthalten är i vattnet desto mindre biocider behövs. Men allra helst ska man försöka undvika biocider helt och hållet, säger Melissa Feldtmann, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Biocidernas syfte är att döda eller hindra de vattenlevande djur och växter – framförallt havstulpaner och alger – som försöker växa sig fast på båtbottnen. I dag används olika former av kopparbaserade biocider, men trenden går mot att alltmer välja biocidfria metoder.

Båtbottenfärg sprids hela året

Förr användes stenkolstjära och blymönja. Under 60-talet tillsattes PCB i bottenfärg och i början av 70-talet började färgtillverkarna tillsätta tennorganiska ämnen, TBT. Även om dessa ämnen är förbjudna sedan länge påverkar de fortfarande miljön. En vanlig 30 fot lång segelbåt från 80-talet, med flera lager färg, kan täckas av flera kilo färg och innehålla åtskilliga procent koppar, zink, TBT och andra biocider.

Ämnena från båtbottenfärger sprids under hela året; under våren när gammal färg skrapas bort, vid målning, under sommaren när båten ligger i vattnet och på hösten när man tvättar och reparerar båtbottnen inför nästa säsong.

Östersjön tar till exempel emot uppskattningsvis 57 ton koppar från båtbottenfärger från fritidsbåtar varje år, visar beräkningar från 2018.

Hur allvarliga är föroreningarna vid fritidsbåtshamnarna?

– Mätningar i vanliga fritidsbåtshamnar visar att halten av koppar, zink och TBT ofta är så höga att jorden vid markytan kring båtuppställningsplatserna kan klassas som farligt avfall. Vid äldre båtklubbar och varv hittas ofta så höga nivåer av TBT, PAH, bly, PCB och kvicksilver att vuxna, barn eller husdjur inte borde vistas där, säger Melissa Feldtmann.

Även på havsbotten i anslutning till iläggningsplatser och båtuppställningsplatser hittas en blandning av gamla och nya farliga ämnen. De rörs upp av propellerrörelser, vågor och strömmar och sprids vidare till närliggande områden. Klimatförändringarna innebär dessutom en ökande risk för spridning av föroreningar i samband med översvämningar och skyfall.

Anna-Lisa Wrange

Fritidsbåtar vistas ofta i känsliga vikar

Hur mycket biociderna skadar det marina ekosystemet beror till stor del på havets kemiska sammansättning, men också var föroreningarna hamnar.

– Merparten av fritidsbåtarna i Sverige vistas i känsliga vikar som är viktiga barnkammare för många fiskarter. Dessutom sjösätts de nymålade båtarna vid den tiden på året när det biologiska livet i vattnet är som mest aktivt och det påverkar de grunda ekosystemen negativt, säger Anna-Lisa Wrange, forskare på IVL.

Vilket ansvar har hamnarna?

– Ansvaret för att välja rätt produkt, metod och skyddsmetod är allas och ensvars ansvar. Men när en skada har skett och ingen specifik båtägare kan pekas ut riktas ansvaret mot den huvudman som bedöms ha rådighet över verksamheten. Därefter får huvudmannen fördela kostnaderna för att åtgärda skadan. Fritidsbåtshamnar som väljer bort bottenfärger med innehåll av biocider och ersätter med andra metoder gör en viktig insats. Det finns flera goda exempel på hamnar som går före och visar att det är möjligt, säger Melissa Feldtmann.

Några råd till dig som båtägare

  • Självklart använder du endast godkända båtbottenfärger för det vatten där båten ligger. Information om godkända färger för din hemmahamn finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

  • Inga biocidinnehållande färger är tillåtna i sötvatten eller längs Norrlandskusten (ner till Örskär).

  • I de flesta svenska hamnarna behöver du bara måla båtbottnen vartannat eller vart tredje år och bara stödmåla de mest utsatta ytorna vid behov.

  • Om båten har sin hemmahamn i Östersjön där havstulpanerna bara förökar sig en eller två gånger per sommarsäsong kan du välja att avstå från att måla båtbottnen. I stället kan du anmäla dig till sms-tjänsten havstulpanvarningen via www.batmiljo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skrubba båtbotten när havstulpanerna ännu är små och lätta att få bort.

  • Om du planerar en längre resa kan du behöva anpassa val av färg och metod över säsongen. Om man ska mot saltare hav bör man vänta med att måla på västkustfärgen in i det sista.

  • Havstulpaner överlever inte i sötvatten. Att lägga båten i sötvatten ett par dagar är ett miljövänligt sätt att stoppa havstulpaner från att växa till sig.

  • Glöm inte att om du köper en begagnad båt kan du behöva ta bort den gamla färgen innan du sjösätter den i din hemmahamn.

  • Sjösätt inte båten för tidigt om du inte ska använda den direkt, eller förvara båten på land mellan användning. Genom att korta ner tiden som båten ligger i vattnet kan du minska behovet av både båtbottenfärg och underhåll.

Läs mer:

Prenumerera på våra nyhetsbrev