Emissioner från varor

Alla varor innehåller kemikalier. De ingår i de material och komponenter som varorna är tillverkade av eller är tillsatta för att uppnå vissa funktioner. Kemiska ämnen som ingår i varor kan läcka ut och spridas under olika faser av varans livscykel; vid tillverkningen, när varan används eller när den blir till avfall.

Forskning har visat att varor står för ett stort bidrag av de kemikalierna som återfinns i miljön, både inomhus och i utemiljön. Om det kemiska ämnet som läcker ut har hälso- och miljöfarliga egenskaper kan det orsaka negativa effekter på människors hälsa och på miljön.Långlivade ämnen som är spridda i miljön eller finns lagrade i varor och byggnader kan påverka människor och miljö under lång tid.

Lab & analys

I vårt laboratorium som är utrustat med emissionskammare gör vi analyser av kemikalier som släpps ut från varor och material, både av ämnen som regleras genom lagstiftning och nya riskkemikalier. Resultaten används för att kartlägga spridningen och förekomsten av olika ämnen, både i den yttre miljön och i innemiljön.
Läs mer

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Emissioner från varor. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig