Emissioner från varor

Alla varor innehåller kemikalier. De ingår i de material och komponenter som varorna är tillverkade av eller är tillsatta för att uppnå vissa funktioner. Kemiska ämnen som ingår i varor kan läcka ut och spridas under olika faser av varans livscykel; vid tillverkningen, när varan används eller när den blir till avfall.

Forskning har visat att varor står för ett stort bidrag av de kemikalierna som återfinns i miljön, både inomhus och i utemiljön. Om det kemiska ämnet som läcker ut har hälso- och miljöfarliga egenskaper kan det orsaka negativa effekter på människors hälsa och på miljön.Långlivade ämnen som är spridda i miljön eller finns lagrade i varor och byggnader kan påverka människor och miljö under lång tid.

Lab & analys

I vårt laboratorium som är utrustat med emissionskammare gör vi analyser av kemikalier som släpps ut från varor och material, både av ämnen som regleras genom lagstiftning och nya riskkemikalier. Resultaten används för att kartlägga spridningen och förekomsten av olika ämnen, både i den yttre miljön och i innemiljön.
Läs mer

Kontakt:

Forskning inom samma ämne

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom kemikalieområdet. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Kemikalier

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.