1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2022-08-31] Lyckat test med att tillverka storsäck av återvunnen plast
Nyhet | 2022-08-31
A white bigbag with handwritten text on it, hanging in a construcuction to test its strength.

Bild: Accon Greentech

Lyckat test med att tillverka storsäck av återvunnen plast

Det första testet att tillverka en storsäck som delvis består av plast från återvunna storsäckar är genomfört med lyckat resultat. Hållfastheten visade sig vara långt över förväntan.

Det är Accon Greentech, deltagare i projektet Sluta cirkeln för industriell plast, som tillsammans med en partner i Vietnam har lyckats tillverka storsäckar som innehåller återvunnen plast. Denna gång kom 15 procent av säckens material från återvunna storsäckar, nästa gång är siktet inställt på 30 procent.

Den återvunna plasten som användes i testerna är dock inte från Sverige.

– Vi vill väldigt gärna också använda återvunnen plast från svenska storsäckar, men kvaliteteten är inte bra nog. Med de metoder och den infrastruktur för insamling och återvinning som finns i dag är det svårt att få tag på säckar som är tillräckligt tömda, säger Micael Rahm på Accon Greentech.

Om Accon Greentech ska kunna återvinna säckar från Sverige måste deras kunder tömma dem noga, annars behöver företaget investera i teknik med avancerad sortering och tvättning.

Efterfrågan ökar incitamentet att finna lösningar

Efterfrågan på storsäckar med återvunnen plast har ökat, därför pågår ett intensivt arbete för att ta fram sådana.

– Det är bra att kunderna vill ha förpackningar med återvunnen plast, det är ett incitament för oss att hitta lösningar för det, säger Micael Rahm.

För att en storsäck ska kunna användas måste den bli certifierad för en vikt som är fem gånger mer än den är designad att klara.

– Säcken i testet ska kunna lastas med 1 000 kg, men måste klara 5 000 kg innan den brister. Vår säck klarade 8 000 kg, vilket är långt över vad vi önskade!

Samarbete ger möjlighet till utveckling

Ett problem vid detta test var brist på råvara, därför var endast 15 procent av materialet återvunnet. Vid nästa test ska själva säcken bestå av 30 procent återvunnet material, locket och andra delar av enbart återvunnen plast.

– Vi har stor nytta av att delta i projektet Sluta cirkeln för industriell plast och hoppas att vi tillsammans med de andra projektparterna kan säkra stabil och god kvalitetsförsörjning av återvunnen plast. På så sätt kan vi sluta kretsloppet för storsäckar och inspirera andra att arbeta på samma sätt, kommenterar Micael Rahm.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden