1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2021-11-29] Fisklådor av EPS komprimeras och återvinns
Nyhet | 2021-11-29
Fish in a fish market, lying in diffrent boxes of styrofoam.

Fisklådor av EPS komprimeras och återvinns

Ett cirkulärt system för fisklådor av EPS finns i Göteborgs fiskhamn. Lådorna komprimeras så volymen blir 40 gånger mindre innan de skickas vidare för materialåtervinning.

Sweden Seafood, ett företag i Göteborgs fiskhamn, har sedan ett par år ett insamlings- och återvinningssystem för fisklådor av EPS.

En komprimator tar hand om både deras och andra företags fisklådor. De matas in för hand i komprimatorn och volymen reduceras upp till 40 gånger. Det komprimerade materialet delas sedan upp i block, lastas på lastpallar och skickas vidare för materialåtervinning.

– Det finns i dag en stor efterfrågan på kompakterad EPS och i dagsläget gör vi till och med en liten ekonomisk vinst på systemet trots att det kräver en hel del manuellt arbete vid komprimatorn, säger Mikael Sjövall, kvalitetsansvarig på Sweden Seafood.

"Imponerande välfungerande system"

EPS Sverige, en sektorgrupp inom IKEM, har nyligen varit där på studiebesök som en del av forskningsprojektet Sluta cirkeln för industriell plast.

– Det var imponerande att se att man med ganska enkla medel och ett fint samarbete mellan flera aktörer kunnat skapa ett så välfungerande system. Detta är absolut något vi kommer ta med oss i vårt framtida arbete i projektet säger Henrik Oxfall, sekreterare i EPS Sverige.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden