1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2021-11-11] Möt oss på Malmömässan 1-2 december!
Nyhet | 2021-11-11
A city silouette from Malmö with the tall building Turning Torso rising above the over houses. Calm sea in the front, slightly cloudy sky above.

Möt oss på Malmömässan 1-2 december!

Projektet Sluta cirkeln för industriell plast är med på mässan Plastteknik Nordic som hålls i Malmö 1-2 december 2021. Kom gärna och besök vår monter!

Plastteknik Nordic riktar sig till plast- och gummibearbetningsindustrin, men även till dem som vill veta mer om utvecklingsmöjligheter och nya material inom området.

– Därför deltar vårt projekt på mässan. Vi vill visa möjligheterna med att sluta cirklarna för plast i industrin, hur vi kan återvinna materialet i exempelvis storsäckar och tillverka nya, säger projektledaren Erik Perzon från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Personer från flera av projektets parter kommer att finnas i montern och berätta om hur de jobbar för att öka återvinningen av plast. Besökarna får bland annat känna på plastgranulat av återvunnen plast som är framtagen inom projektet och se produkter som är gjorda av återvunnen storsäck.

Projektparter talar på mässan

Åsa Stenmarck, materialflödesexpert vid Naturvårdsverket, arbetar inom projektet Sluta cirkeln för industriell plast. Hon är en av talarna under mässan, dels i ett seminarium om den nationella samordningen för hållbar plastanvändning, dels i en paneldebatt med rubriken Den stora plastutmaningen.

Henrik Oxfall, ansvarig för plastbearbetningsfrågor på IKEM, är också knuten till projektet. Han talar om Operation Clean Sweep, ett internationellt program för att förhindra förluster av plastgranulat till naturen under hanteringen hos företag genom hela värdekedjan.

Idéer till tredje fallstudien?

– Vi är glada för denna möjlighet att möta branschen och sprida kunskapen om återvinning av plast, knyta nya kontakter och finna nya möjligheter för vårt projekt. Kanske får vi idéer till vilken förpackningssort vi ska ta oss an i vår tredje fallstudie inom projektet? Det blir spännande att få höra förslagen från branschen, säger Erik Perzon.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden