1. Startsida
  2. Teknik och affärsutveckling
Big white bags

Teknik och affärsutveckling

Kapaciteten för att återvinna plast med bibehållen hög kvalitet är begränsad i Norden i dag. Kapaciteten att tillverka nya produkter av återbrukad plast är ännu mindre.

Några stora företag har utvecklat laboratorieteknik för att säkerställa att kvaliteten hos återvunnet material uppfyller deras krav. Fortfarande finns dock utmaningen med en pålitlig och kontinuerlig leverans. Detta kräver systeminnovation och samarbete mellan olika intressenter.

Projektet ska hjälpa parterna att utforska nya allianser, även utanför deras affärsområde, så att de kan finna nya partner som kan hjälpa dem att skapa nya produkter eller tjänster, anpassa sina processer eller justera sina affärsmodeller.

Innovation sker inte av en slump, det kräver medvetet och kontinuerligt utforskande. Projektet hjälper parterna med en strukturerad process för att undersöka hur cirkeln kan slutas för industriella förpackningar.

Arbetsmetoder:

Arbetet sker genom workshoppar om affärsmodeller för aktörerna i varje fallstudie. Riktlinjer för hur cirklarna kan slutas ska tas fram. Detta ska sedan spridas till andra företag för att inspirera dem att utveckla sina egna cirklar.

Mål för arbetet:

Ta fram en pilotprocess för att sluta cirkeln för tre olika plastförpackningar inom industrin, utveckla affärsmodeller för varje fallstudie och sprida erfarenheterna.

Kontaktpersoner:

Fredrik Ek, Novoplast, fredrik.ek@novoplast.se
Martin Strååt, Novoplast, martin.straat@novoplast.se