1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2022-05-10] Nya projektparten BEWI Circular vill öka den nationella återvinningen av EPS
Nyhet | 2022-05-10
Use-ReUse truck. Visit at Municipality site in Sweden with collecting of EPS (polystyrene).

Insamling av cellplast (även kallat frigolit eller EPS) på återvinningscentralen i Veddige i Halland. (Bild: Jonas Arneson, BEWI)

Nya projektparten BEWI Circular vill öka den nationella återvinningen av EPS

En ny partner har anslutit till projektet Sluta cirkeln för industriell plast: BEWI Circular, som arbetar med insamling och återvinning av EPS, som ofta kallas frigolit eller cellplast. Deras huvudfokus är hur den separata insamlingen av EPS-avfall på nationell nivå kan vidareutvecklas och skalas upp – ett område där Sverige ligger på efterkälken i Europa.

BEWI Circular arbetar i flera europeiska länder med insamling och återvinning av EPS i kommuner, hos grossister, inom byggsektorn och fiskenäringen.

Hur ligger Sverige till jämfört med andra länder när det gäller insamling av EPS?

– Det skiljer sig avsevärt mellan länder i Europa. Ser man på endast emballage så återvinns cirka 10 procent av detta EPS-avfall i Sverige medan snittet för Europa är runt 30 procent, enligt en rapport från 2017 från EUMEPS, den europeiska föreningen för EPS-tillverkare. Rapporten visar att runt 550 000 ton EPS-avfall skapas årligen i Europa, men att bara omkring 140 000 ton, huvudsakligen emballage, går till materialåtervinning. Ytterligare minst 220 000 ton samlas in för energiproduktion, berättar Henrik Ekvall, direktör för BEWI Circular.

Vilka svårigheter har ni i Sverige?

– Utmaningen ligger i befintliga insamlings- och avfallshanteringssystem. EPS hamnar i en blandfraktion som går till förbränning. Väl där är den svår att sortera ut. Även logistiken är stor utmaning. Dels på grund av att EPS är ett lätt material som tar mycket plats, dels för att vi på BEWI inte har några etablerade nätverk för insamling och transport.

Vad är viktigast att arbeta med för att öka insamlingen av EPS i Sverige?

– Ökad utsortering nära källan i kombination med att möjligheten erbjuds eller att krav ställs på medborgare och företag att sortera sitt EPS-avfall. EPS har stort värde som återvinningsvara, vilket innebär att det finns ekonomiska vinster i att återvinna materialet, säger Henrik Ekvall.

Viktig förstärkning av projektet

Inom projektet Sluta cirkeln för industriell plast ska BEWI Circular vara involverade i fallstudien kring EPS.

– Att förstärka partnerskapet med relevanta aktörer är en viktig del av projektet och en förutsättning för att gå vidare till steg 3, säger projektledaren Alexandra Almasi.

BEWI Circular har för närvarande separat insamling av EPS på 15 återvinningscentraler samt indirekt insamling på ytterligare några. De har mottagningsställen i Varberg och Vallentuna där de hanterar emballageplast av olika slag samt kartong. Dessutom har de kundanpassade lösningar för fisklådor och annan emballageplast.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden