1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-03-12] Nationell överenskommelse ska minska matsvinnet
Pressmeddelande | 2020-03-12
ett bort fullt av grönsaker

Nationell överenskommelse ska minska matsvinnet

Varje år uppstår över 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Det motsvarar i genomsnitt 133 kilo per person. Den 12 mars lanseras en överenskommelse mellan aktörer i livsmedelsbranschen som tillsammans ska arbeta för att minska matsvinnet. Initiativet ska bidra till FN:s hållbarhetsmål 12.3 som är att halvera det globala matsvinnet till 2030 och minska förlusterna i hela kedjan.

– Det här är en chans för företagen att visa att de arbetar aktivt med att minska matsvinn. Genom mätningarna får de koll på hur mycket matsvinn deras verksamheter genererar och kan jobba med förbättringar. Överenskommelsen innebär också en möjlighet till nära samarbete med andra aktörer i branschen, berörda myndigheter och departement, säger Tova Andersson projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet och ansvarig för kansliet i överenskommelsen.

De som har anslutit sig till överenskommelsen är Orkla Foods Sverige, Arla Foods, Martin och Servera, Menigo, Sodexo, Visita, Livsmedelsföretagen, Compass group AB, Norrmejerier, Coor, Linas Matkasse, Svenska köttföretagen, Potatisodlarna och LRF. Medverkar gör också Statistiska Centralbyrån, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och näringsdepartementet. Fler medlemmar är också välkomna att ansluta.

Överenskommelsen som har namnet ”Samarbete för minskat matsvinn” består av tre delar: – att sätta upp mål för minskat matavfall och matsvinn, – att mäta och samla in data för att följa upp målen och för att identifiera var matsvinnet uppstår och kunna sätta in åtgärder, – ett samarbetsforum där arbetsgrupper kan genomföra mer riktade och branschövergripande projekt för att minska matsvinnet.

– Det är väldigt positivt att vi nu går samman inom hela livsmedelskedjan för att arbeta med minskat matsvinn från jord till bord. Frågan är komplex så här tror vi verkligen på samverkan, säger Henrik Strinning, vd på Compass Group Sverige som har blivit tilldelad ordförandeskapet i samarbetet.

– För oss är matsvinn en prioriterad fråga sedan flera år tillbaka och det är med stor entusiasm jag åtar mig det här uppdraget. Vi delar gärna med oss av hur vi arbetar med matsvinn och ser dessutom fram emot att lära oss av andra, säger Henrik Strinning.

En övergripande målsättning för överenskommelsen är att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan och att till 2030 halvera matsvinnet och minska förlusterna i kedjan. Överenskommelsen bidrar därmed till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål 12.3 för hållbar konsumtion och produktion.

Flera europeiska länder har redan infört liknande överenskommelser i livsmedelsindustrin med gott resultat. I Storbritannien har överenskommelsen lett till betydande minskningar i mängden matavfall.

– Erfarenheterna från andra länder som har infört detta är väldigt positiva. Frivilliga överenskommelser är mer flexibla än lagstiftning. Alla kan göra något och med gemensamma insatser kan vi åstadkomma stora förbättringar, både resursmässigt, ekonomiskt och för miljön, säger Tova Andersson.

Vill du veta mer om den frivilliga överenskommelsen, kontakta:
Tova Andersson, tova.andersson@ivl.se, tel. 010-788 67 96
Mer information finns också på www.ivl.se/sams

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev