Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Minskande halter av dioxiner inger hopp för småskaligt yrkesfiske
  En omfattande kartläggning av dioxiner och PCB i yrkesmässigt fångad fisk i Östersjön, Vänern och Vättern visar att halterna successivt minskar men också att det är stora skillnader i föroreningshalter mellan olika fångstområden. Detta beror i första hand på naturliga faktorer som skillnader i fetthalt och olika tillväxthastigheter hos fisken.
 • | nyhet
  Kartläggning visar världens färdplaner mot fossilfri byggsektor
  En forskargrupp under ledning av IVL har kartlagt olika länders arbete med lågenergibyggnader och färdplaner för att minska byggsektorns klimatutsläpp. Studien visar att det är stora geografiska skillnader och att det helt saknas data för många delar av världen. De länder som har färdplaner för byggsektorn fokuserar i allmänhet mer på nya byggnader än på redan befintliga, trots att de senare är betydligt fler till antalet och mindre energieffektiva.
 • | nyhet
  Krav och förväntningar på att synliggöra produkters miljöavtryck ökar
  EU-kommissionen vill se fler miljöanpassade produkter och tjänster på den europeiska marknaden och driver på utvecklingen av gemensamma metoder för att mäta miljöavtryck. Hur kommer svenska företag att påverkas av de nya kraven? Det ska IVL undersöka i ett nyligen startat projekt inom Swedish Life Cycle Center.
 • | pressmeddelande
  Ny kartläggning av mikroplaster i Östersjön

  Över hälften av den mikroplast som finns i Östersjön transporteras dit via dagvatten och avloppsvatten. Än så länge är plastens miljöpåverkan begränsad, men eftersom utsläppen är stora och plast bryts ner extremt långsamt måste utsläppen minska snarast, annars riskerar vi miljöeffekter längre fram som vi inte kan åtgärda. Det visar ny forskning från det Vinnova- och EU-finansierade projektet Bonus Micropoll.
 • | nyhet
  Enklare att beräkna hur återbrukat byggmaterial påverkar klimatet
  Intresset ökar för att återbruka byggprodukter och material i nya byggnader. Det ger byggsektorn stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan, men det finns en osäkerhet i branschen om hur man beräknar den. Nu lanserar IVL en handledning som underlättar den saken.
 • | nyhet
  Ny IVL-studie: 83 procent lägre klimatpåverkan när skadade bildelar repareras i stället för att bytas ut
  Drygt 75 procent lägre utsläpp av växthusgaser är resultatet om bilverkstäderna använder begagnade reservdelar till din bil jämfört med nytillverkade. Och hela 83 procent om bucklan i plåten eller sprickan i plasten repareras. Det visar en livscykelanalys som Länsförsäkringars Forskningsfond låtit IVL Svenska Miljöinstitutet göra.
 • | nyhet
  IVL får nytt ramavtal med Trafikverket kring utsläppsberäkningar
  IVL får fortsatt förtroende från Trafikverket att ansvara för utsläppsberäkningar med HBEFA-modellen. Ett ramavtal har tecknats som gäller i två år, med möjlighet till förlängning. HBEFA-modellen innehåller statistik över den svenska vägfordonsparken och används till att beräkna vägtrafiksektorns utsläpp till luft. Beräkningarna används vid Sveriges officiella utsläppsrapportering till EU och FN:s klimatkonvention.
 • | nyhet
  Fem år sedan Parisavtalet klubbades – nu skärps åtagandena
  Den 12 december i år har det gått fem år sedan världens länder enades om ett nytt klimatavtal, det så kallade Parisavtalet. Åtagandena som länderna gör ska skärpas successivt och stämmas av globalt var femte år. Åsa Romson , som idag är forskare och projektledare på IVL, deltog i sin roll som miljö- och klimatminister i förhandlingarna 2015.
 • | pressmeddelande
  66 miljoner till Mistra Carbon Exit för omställningen till nettonollutsläpp
  Mistras styrelse har beslutat att tilldela forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit finansiering för en andra fas med upp till 66 MSEK över en kommande fyraårsperiod. Programchef Lars Zetterberg är övertygad om att resultaten kommer att bidra Sveriges omställning till nettonollutsläpp.
 • | pressmeddelande
  Nytt projekt ska visa vägen till storskalig återvinning av litiumjonbatterier
  Antalet elfordon ökar snabbt och inom några år kommer det att finnas en mängd uttjänta batterier på marknaden. I projektet Eliminate ska IVL tillsammans med Chalmers och Stellenbosch universitet i Sydafrika titta på återvinning av litiumjonbatterier för att se vilken teknik som är bäst ur miljö- och marknadsperspektiv.
 • | nyhet
  Fastighetsundersökning minskar klimatpåverkan
  Att undersöka och underhålla sin fastighet minskar risken att drabbas av vattenskador, brand och andra skador som kräver reparation eller nybyggnation. Färre och mindre omfattande skador är inte bara bra ur ett ekonomiskt perspektiv utan betyder även minskad klimatpåverkan. Försäkringsbolaget Ifs arbete med ”Huskollen” har genom att förhindra byggnadsskador minskat klimatpåverkan motsvarande cirka 1 400 000 mils bilkörning med bensinbil. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.
 • | pressmeddelande
  Åtgärder minskade farliga kemikalier på förskolor
  I samarbete med Stockholm stad har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt hur halterna av hälsoskadliga kemikalier i förskolan kan minska genom olika åtgärder. Resultatet visar att det lönar sig att ställa krav på byggmaterial. Nu hoppas man att studien ska ge vägledning till andra kommuner och förskolor i landet.
 • | nyhet
  Ny film visar hållbara lösningar från Sverige
  Det finns ett stort intresse för hållbara lösningar från Sverige. Förra året tog Smart City Sweden emot nästan 2000 besökare från över 50 olika länder. Med coronapandemin har man fått ställa om till digitala visningar. Nu presenteras en film som visar hållbara svenska lösningar, från norr till söder.
 • | nyhet
  Produktkategoriregler för skogsråvara publicerade
  Nu finns för första gången internationella produktkategoriregler för LCA-beräkningar av sågtimmer, massaved, grot samt bränsleved publicerade i det internationella EPD-systemet. Produktkategorireglerna är framtagna i projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk med finansiering från BioInnovation.
 • | nyhet
  Cirkularitet i byggsektorn: Inbjudan att bidra till specialutgåva
  Har du ny forskning om delningsekonomin eller den cirkulära ekonomin inom byggsektorn? Då kan du lämna in artikelförslag för publicering i en virtuell specialutgåva av tidskriften Resources, Conservation and Recycling.
Nyhetsarkiv
Återställ