1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-12-10] Nytt projekt ska visa vägen till storskalig återvinning av litiumjonbatterier
Pressmeddelande | 2020-12-10
Electric car lithium battery pack and power connections

Nytt projekt ska visa vägen till storskalig återvinning av litiumjonbatterier

Antalet elfordon ökar snabbt och inom några år kommer det att finnas en mängd uttjänta batterier på marknaden. I projektet Eliminate ska IVL tillsammans med Chalmers och Stellenbosch universitet i Sydafrika titta på återvinning av litiumjonbatterier för att se vilken teknik som är bäst ur miljö- och marknadsperspektiv.

– De elbilsbatterier som används idag kommer att vara uttjänta om fem-tio år och vid 2030 kan vi vänta oss början på en stor våg av uttjänta batterier. Då gäller det att vi har väl fungerande återvinning på plats så att vi kan ta vara på alla värdefulla metaller som ingår i dessa batterier, säger Lisbeth Dahllöf på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Fram till i dag har mycket få batterier från elbilar och elbussar samlats in. Det, tillsammans med komplicerad konstruktion och ett relativt lågt råvarupris, har gjort att det saknats incitament för storskalig återvinning av litiumjonbatterier. Men det är nu på väg att ändras. De kommande decennierna är ett stort inflöde av begagnade batterier att vänta. Enligt en tidigare IVL-rapport kommer runt 50 000 enheter i Norden att nå slutet av sin livslängd år 2030.

– Med tanke på de batterifabriker som planeras är det viktigt att redan nu få fram återvinningstekniker som kan utvecklas vidare för storskalighet. Vad som är den optimala återvinningstekniken, med hög återvinningsgrad av alla metaller och sett till både miljöpåverkan och resursåtgång, kan skilja sig åt mellan olika länder och deras olika förutsättningar, säger Erik Emilsson på IVL.

Syftet med Eliminate är att utvärdera olika återvinningstekniker för att se vilken process som har lägst miljöpåverkan och fungerar bäst på den europeiska och sydafrikanska marknaden. Teknikerna kommer att utvärderas genom livscykelanalys som IVL genomför. Projektet kommer även att göra materialflödesanalyser för att se till exempel hur insamling och transport ska fungera och var det ur ett resursperspektiv är bäst att etablera nya återvinningsanläggningar.

– Det övergripande målet är att vi genom det här arbetet ska kunna ge råd om den bästa vägen framåt för batteriåtervinning. De mest genomförbara teknikerna kommer att väljas ut för att se hur de kan optimeras utifrån miljöperspektiv, resursförbrukning och kostnadsmässigt, säger Erik Emilsson.

Projektet startar i december 2020 och pågår tre år. Det leds av universitetet Stellenbosch i Sydafrika och utförs i samarbete med IVL, Chalmers, Karadeniz tekniska universitet i Turkiet och återvinningsföretaget Exitcom Recycling.

Vid frågor, kontakta:
Erik Emilsson, erik.emilsson@ivl.se, tel. 010-788 67 29
Lisbeth Dahllöf, lisbeth.dahllof@ivl.se, tel. 010-788 68 53

Eliminate står för End-of-life Li-ion battery management integration and technology evaluation. Projektet är ett så kallat ERA-MIN2, som ingår i det europeiska samverkansprogrammet ERA-NET Cofound inom Horisont 2020, som syftar till att koordinera och främja forskning och innovation på råmaterialområdet. ERA-MIN2 samlar regionala och nationella finansiärer i och utanför Europa. De svenska aktörerna finansieras av Vinnova.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev