1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-12-08] Åtgärder minskade farliga kemikalier på förskolor
Pressmeddelande | 2020-12-08
barn förskola

Åtgärder minskade farliga kemikalier på förskolor

I samarbete med Stockholm stad har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt hur halterna av hälsoskadliga kemikalier i förskolan kan minska genom olika åtgärder. Resultatet visar att det lönar sig att ställa krav på byggmaterial. Nu hoppas man att studien ska ge vägledning till andra kommuner och förskolor i landet.

– Det här visar att det går att arbeta kemikaliesmart och att vi kan begränsa halter av skadliga ämnen i förskolemiljön. De flesta barn tillbringar en stor del av sin tid på förskolan så det är viktigt att vi gör vad vi kan för att skapa en så bra innemiljö som möjligt, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

I en serie undersökningar har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet kartlagt farliga ämnen i innemiljön på ett antal förskolor i Stockholm. Fokus har legat på hormonstörande ämnen som kan finnas i vardagsprodukter som bygg- och inredningsmaterial, möbler och leksaker.

För att avgöra vilka åtgärder som är effektiva har man tittat på förskolor som befinner sig i olika stadier av kemikaliesmart arbete och jämfört kemikaliebelastningen före och efter olika åtgärder – en förskola före och efter ombyggnation, en helt nybyggd förskola och en förskola som har tillämpat kemikaliesmarta åtgärder enligt Stockholms stads vägledningsdokument och som innebär att man rensar bort föremål och material som innehåller vissa ämnen.

– De ämnesgrupper som förekom i högst halter var ftalater och organofosfater – hormonstörande ämnen som ofta används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast- och gummiprodukter, och som kan leda till ökad förekomst av allergier och astma hos barn. Det vi kunde se var att halterna av dessa ämnen minskade kraftigt när åtgärder sattes in, säger Sarka Langer, projektledare och forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

I den ombyggda förskolan minskade halterna till samma nivå som i den nybyggda förskolan, och de halverades i den förskola som genomförde de kemikaliesmarta åtgärderna. Även halterna i damm minskade.

– Ombyggnationen gav en större effekt än att fasa ut föremål och material. Det visar att byggmaterialet har stor påverkan på kemikaliebelastningen i innemiljön, säger Sarka Langer.

En jämförelse med andra liknande svenska och internationella studier visar att halterna på förskolorna är i samma storleksordning eller lägre. Barnens exponering beräknades innan åtgärderna ligga under tio procent av det värde som är angett som det tolerabla dagliga intaget. Efter åtgärderna minskade det värdet fem gånger i den ombyggda förskolan, det var lågt i den nybyggda förskolan, samt nästan halverades i den tredje förskolan där kemikaliesmarta åtgärder genomfördes.

Inom Stockholm stad gläds man åt resultatet.

– Det visar att reglering av farliga kemikalier, utrensning av vissa föremål, och vårt arbete med att ställa kemikaliekrav på både byggmaterial och verksamhetsrelaterade material i förskolemiljö, har gett önskad och mätbar effekt. Vi hoppas att projektet kan tjäna som ett nationellt exempel på lyckat kemikaliearbete i förskolor och ge vägledning till andra svenska kommuner, säger Katarina Luhr.

Ladda ner rapporten: Kemikaliesmart förskola Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Sarka Langer, sarka.langer@ivl.se, tel. 010-788 68 97
Elisabeth Ekstrand, presskontakt för Katarina Luhr, Stockholms stad,
elisabeth.ekstrand@stockholm.se tel. 0761-229 602

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev