Solcell på ett fällt

SunHorizon– Innovativa kombinationer av värmepumpar och solpaneler

Värme- och kylasektorn står i Europa för cirka 50 procent av det totala energibehovet och uppvärmning utgör ungefär häften av det. Majoriteten av behovet i sektorn möts idag av fossila bränslen där naturgas är dominant. "SunHorizon Sun coupled innovative heat pumps" ska utveckla nya tekniklösningar som integrerar värmepumpar och solenergisystem för att påskynda en övergång av sektorn mot förnybara alternativ.

Målet med SunHorizon är att demonstrera innovativa värmepumpslösningar som arbetar kopplat mot olika solcellssystem (PV, hybrid samt solfångare) för att leverera värme och kyla till bostäder samt kommersiella byggnader. Minskade koldioxidutsläpp, lägre energiräkning samt minskat beroende av fossila bränslen är några av de förväntade fördelarna av att tekniken implementeras. Åtta demonstrationsanläggningar håller på att uppföras i Tyskland, Spanien, Lettland, Belgien, för att utveckla och testa tekniken.

Enkätstudie för att identifiera olika intressentgruppers attityd

SunHorizon utför just nu en enkätstudie för att identifiera olika intressentgruppers attityd, samt upplevda barriärer, gentemot tekniken som utvecklas i projektet.

Välkommen att delta med din åsikt!

Projektfakta

  • SunHorizon
  • Budget 11 646 610€
  • Finansiär: EU (Europeiska unionen under Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram)
  • Samarbetspartners: RINA , CEA , EXERGY , Schneider Electric, BoostHEAT, The National Research Council, FAHRENHEIT GmbH, Fundación CARTIF, IES, IVL, The European Heat Pump Association, TVP Solar SA, DualSun, CheckWatt, AJSCV, GROUPEMENT DE REDEPLOIEMENT ECONOMIQUE DU PAYS DE LIEGE, BDR Thermea Group BV, RATIOTHERM, RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE, EMVS
  • Period: 2018 - 2022