1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Energi
 5. Nepp - analyserar omställningen av Sveriges energisystem
Rapeseed in Sweden

Nepp - analyserar omställningen av Sveriges energisystem

Hur kommer EU:s klimatpolitiska ramverk till 2040 påverka Sverige och energisystemets utveckling? Vilken efterfrågan på kritiska metaller kommer energiomställningen i Sverige att leda till? Vilka hållbarhetskonsekvenser har utbyggnaden av elnät och flexibilitetslösningar? Det är frågor som IVL analyserar inom projektet Nordeuropeiska Energiperspektiv (Nepp).

Nepp är ett multidisciplinärt forskningsprojekt med fokus på utvecklingen av Sveriges energisystemen sett ur nordiskt och europeiskt perspektiv. IVL, liksom ett drygt tiotal andra organisationer, bidrar med forskning i Nepp.

Målen för IVL:s arbete i Nepp

 • Analysera EU:s klimatpolitiska ramverk till 2040 samt vilka konsekvenser det kan få för Sverige och för energisystemets utveckling.
 • Analysera hållbarhetskonsekvenser av utbyggda elnät och flexibilitetslösningar.
 • Översiktligt analysera vilken efterfrågan på kritiska metaller som energiomställningen kommer att leda till över tid, baserat på utvalda framtidsscenarier.
 • Analysera viktiga hållbarhetsaspekter kopplat till energisystemets ökade behov av kritiska råmaterial.
 • Analysera ledtider och rimlig utbyggnadstakt för energisystemets samt hur detta påverkas av befintliga och kommande hållbarhetskrav.
 • Bidra till utvecklingen av metodik för hållbarhetsanalyser av energiomställningen.

Nepp drivs av Energiforsk, leds av Profu och finansieras delvis av en rad olika organisationer inom energiområde. IVL samarbetar framför allt med Chalmers och Profu. Läs mer om projektet och ta del av dess rapporter och resultatblad via projektets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektfakta

 • Projektnamn: Nepp - Nordeuropeiska energiperspektiv
 • Budget: 2 600 000 SEK
 • Finansiärer: Energiforsk och SIVL (Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning)
 • Samarbetspartner: IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, EA Energianalyse, Energiforsk, Energy Modelling Lab, Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan vid Göteborg universitet, Högskolan i Gävle, Institutet för näringslivsforskning (IFN), Kungliga tekniska högskolan, Profu, Beijerinstitutet, Kungliga vetenskapsakademien, Uppsala universitet.
 • Period: 2023 - 2025