1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Odlade sjöpungar blir biogas
Sjöpungar som plockas ur vatten

Odlade sjöpungar blir biogas

Snabbväxande sjöpungar som odlas i havet kan användas för att producera biogas. Konceptet som utvecklats av IVL-forskaren Fredrik Norén testas i ett nystartat forskningsprojekt som får 23 miljoner i stöd från Energimyndigheten och EU.

Konceptet bygger på redan etablerad teknik för att odla musslor. Rätt hanterat kan man få de naturligt förekommande och snabbväxande sjöpungarna att växa på odlingsband nedsänkta i havet. Sjöpungar får precis som blåmusslor sin näring genom att filtrera stora mängder vatten från plankton och bakterier, vilket gör att kväve och fosfor tas upp ur havet när man skördar. Tillväxthastigheten är cirka två centimeter per månad varför det snabbt uppstår en betydande biomassa. Efter biogasrötningen fungerar biomassan bra som ekologiskt gödsel.

Projektet leds av företaget Marin Biogas och utförs tillsammans med bland andra Scanfjord i Mollösund, som under en treårsperiod kommer att odla och skörda sjöpungar för leverans till Eons rötningsanläggning i Falkenberg. IVL Svenska Miljöinstitutet ansvarar för forsknings- och utvärderingsaktiviteter. Ett av projektmålen är att undersöka om tekniken fungerar i Östersjön.

Projektfakta

  • Odlade sjöpungar blir biogas
  • Budget: 23 Msek
  • Samarbetspartners: Marin Biogas
  • Period: 2015 - 2018