1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen
Fartyg på havet

Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen

Sjöfarten behöver införa alternativa drivmedel för att minska sin miljö- och klimatpåverkan både på kort och lång sikt. Därför finns det behov av mer kunskap om alternativa drivmedel från ett sjöfartsperspektiv.

I detta projekt ska man analysera de förnybara drivmedlens roll inom sjöfartssektorn och bidra med beslutsunderlag kring val av förnybara bränslen till berörd industri, politiker, myndigheter och andra intressenter. Projektet inkluderar en kunskapssammanställning kring alternativa marina drivmedel och olika aktörers pågående satsningar, en övergripande analys av faktorer som påverkar val av drivmedel inom sjöfarten och en multikriterieanalys av utvalda alternativa marina drivmedel som beaktar tekniska, miljömässiga och ekonomiska kriterier.

Projektet ingår i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system och finansieras av Energimyndigheten och f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.

Projektfakta

  • Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen
  • Budget 1,3 MSEK
  • Samarbetspartners: Chalmers
  • Period: 2016 - 2018