1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Lågtempererad fjärrvärme i Europa
Ledningar som går på marken

Lågtempererad fjärrvärme i Europa

Projektet Renewable and Waste Heat Recovery for Competitive District Heating and Cooling (REWARDHeat) demonstreras en ny generation av lågtempererade fjärrvärme- och fjärrkylanät som integrerar lågtempererad förnybar energi och spillvärme.

I ett konsortium bestående av 29 parter runt om i Europa utvecklar och installerar REWARDHeat en ny generation fjärrvärmenät som demonstreras på 8 platser runt om i Europa. Antingen byggs helt nya fjärrvärmenät eller så anpassas äldre nät för att klara lägre temperaturer. Syftet är att ta tillvara på de distribuerade energikällor som finns tillgängliga i den urbana miljön och därmed minska den urbana värmeö-effekten samt behovet av tillförsel av andra bränslen.

IVL är arbetspaketsledare för det paket som ska främja investeringar i fjärrvärmenät med förnybar energi och spillvärmekällor. Huvuddelen av IVL:s arbete utgörs av att utveckla affärsmodeller för projektets demonstrationsanläggningar där fokus är skiftet i affärsmodellen mellan tredje och fjärde generationens fjärrvärme samt hur tjänstifieringsnivån kan höjas. Det andra stora ansvarsområdet för IVL är att identifiera barriärer och möjligheter för lågtempererade fjärrvärmenät genom att utföra en PESTLE analys för de 7 länder där REWARDHeat har demonstrationsanläggningar. I PESTLE ingår bland annat energisystemmodellering i TIMES.

Projektfakta

  • Renewable and Waste Heat Recovery for Competitive District Heating and Cooling (REWARDHeat)
  • Finansiärer: European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N. 857811
  • Budget: 19 023 298€
  • Samarbetspartners: Accademia Europea Di Bolzano (Eurac), Rina Consulting Spa (Rina-C), Fundacion Cartif (Cartif), Euroheat & Power (Ehp), Sveuciliste U Zagrebu, Fakultet Strojarstva I Brodogradnje (Unizag), Danfoss A/S (Danfoss), Thermaflex International Holding B.V. (Therma), Aalborg Universitet (Aau), Enisyst Gmbh (Enisyst), Electricite De France (Edf), Artelys (Artelys), A2a Calore & Servizi Srl (Acs), Vattenfall Warme Hamburg Gmbh (Vattenfall), Dalkia (Dalkia), Albertslund Kommune (Albertslund), Arvalla Ab (Arvalla), Ljeciliste Topusko (Topusko), Kwa Contracting Ag (Kwa), Hawk Hochschule Fur Angewandte Wissenschaft Und Kunstfachhochschule Hildesheim/Holzminden/Gottingen (Hawk), European Heat Pump Association (Ehpa), Hochschule Fur Technik Stuttgart (Hft), Indepro Ab (Indepro), Hulleras Del Norte Sa (Hunosa), Sampol Ingenieria Y Obras S.A. (Sampol), Mijnwater Bv (Mijnwater)
  • Period: 2019 - 2023