Miljögifter i biologiskt material

IVL Svenska Miljöinstitutet AB har på uppdrag av Naturvårdsverket under en lång rad av år varit datavärd för miljögiftsdata som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning. Detta uppdrag håller på att avslutas och data kommer att föras över till ny datavärd. Befintliga databaser hos IVL kommer att hållas öppna fram tills att det nya datavärdskapet hos SGU är etablerat. Nedladdning av data fungerar precis som vanligt, via nedanstående länkar.

Data är lagrade i två databaser:

  • Miljögifter och metaller i biologiskt material (ej människa).I databasen lagras data från nationella miljöövervakningsprogram, så som Kust och Hav, Sötvatten, Fjäll, Skog och Jordbruk, samt vissa regionala program. Gemensamt för data som lagras i databasen är att de ingår i undersökningar som är återkommande och systematiskt upplagda.
  • Screening av miljögifter. Omfattar data från delprogrammet Miljögiftssamordning (screeningundersökningar) samt övriga regionala data. Med "screeningundersökningar" menas översiktliga inventeringar som är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Databasen omfattar miljödata i matriser som till exempel biota, sediment, luft, vatten, slam, mark.


Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.